Functieprofiel leerkracht primair onderwijs (PO)

Een leerkracht primair onderwijs (PO) verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De leerkracht zet zich dagelijks in voor de ontwikkeling van leerlingen door te stimuleren en inspireren.

Beschrijving functieprofiel leraar PO

Een leerkracht primair onderwijs begeleidt de leerlingen in hun cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. De onderwijsactiviteiten die een leerkracht in het basisonderwijs verzorgt, verschillen per groep.

In de onderbouwgroepen worden spelenderwijs veel vaardigheden aangeleerd. In de midden- en bovenbouw wordt ook veel nieuwe kennis aangeboden zoals rekenen, taal, geschiedenis, wereldoriëntatie en muziek. Regelmatig wordt de leerling getoetst op de ontwikkeling en bespreekt de leerkracht de voortgang van het kind met de ouders aan de hand van het leerlingenrapport. Daarnaast heeft een leerkracht primair onderwijs vaak overleg met collega's en de directeur, waarbij kwesties over de onderwijsinhoud, de organisatie, het beleid en andere schoolzaken worden besproken.

Competenties leerkracht primair onderwijs

Elk rapport is onderverdeeld in zeven landelijk geldende competenties (CAO). Kies hieronder een competentie voor een uitgebreide beschrijving en de bijbehorende bekwaamheidseis.

Voorbeeldrapportage leraar PO

De uitkomsten van het assessment verschijnen automatisch in een goed vormgegeven digitale rapportage. De rapportage bevat een omslag, inhoudsopgave, inleiding en de ingevulde resultaten van alle ingezette onderzoekmethoden en kan gebruikt worden voor het formuleren van verbeteracties en ontwikkeldoelen van de leerkracht. Desgewenst kun je tekst en ontwikkeltips toevoegen. Benieuwd naar een voorbeeld van de rapportage? Download hieronder een voorbeeld.

Download een voorbeeldrapportage

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen