Referentie van de KBA

Hoe presteert een leraar in de klas? En op welke vlakken kan deze zich nog ontwikkelen? Voor Amsterdamse (adjunct-)directeuren, intern begeleiders en onderwijsprofessionals is het beantwoorden van die vragen middels de digitale KBA-kijkwijzer een stuk eenvoudiger.

Nathalie Bremer
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
5

De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) was er sinds 2008 op gericht om basisscholen, de schoolleiding en leerkrachten te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen werkten tot 2014 nauw samen met de Competentie Thermometer binnen het betreffende programma. Zo werd de door het KBA ontwikkelde kijkwijzer integraal opgenomen in de applicatie.

De gemeentelijke Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

De Amsterdamse schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en de Competentie Thermometer hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de kwaliteit van het basisonderwijs. Met de introductie van de digitale KBA-kijkwijzer wordt het meten van de kwaliteit van leraren laagdrempelig en het opstellen van ontwikkel- en overzichtsrapportages een stuk gemakkelijker dan voorheen.

Wellicht ben j al bekend met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (afgekort KBA) van de Gemeente Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van dit programma betreft de Verbeteraanpak: een intensief traject waarin basisscholen hard werken om hun onderwijskwaliteit te verhogen. Met succes, want het project heeft inmiddels landelijke bekendheid en navolging gekregen.

Zo werkt de Verbeteraanpak

Een team van onafhankelijke onderwijsexperts is aangesteld om de Verbeteraanpak tot uitvoer te brengen. Het kernpunt daarbinnen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen op schoolniveau. Iedere onderwijsexpert blijft twee jaar lang betrokken bij de uitvoering van de aanpak en toetst driemaandelijks de voortgang. Dat gebeurt onder andere door middel van klassenbezoeken waarin de digitale KBA-kijkwijzer bij leraren wordt afgenomen. Nadat de puntjes op de i zijn gezet, zou een school in staat moeten zijn de ingezette verbetering zelfstandig vast te houden en uit te bouwen.

De digitale KBA-kijkwijzer op de iPad

Om de Verbeteraanpak te ondersteunen is de KBA-kijkwijzer gedigitaliseerd in de vorm van een iPad-app. De app is een handig hulpmiddel voor een getrainde observator om informatie op te slaan, een selectie te maken van observatiestandaarden, automatisch rapporten te genereren en overzichten te maken. Hiermee zijn scholen, onderwijsinstellingen en adviseurs in staat om zelf te toetsen hoe een leraar lesgeeft. Uiteraard bevat de app alle beschikbare normen en wegingsfactoren zoals uitgedacht door de experts van het KBA en de Verbeteraanpak.

Individuele scores en overzichtsrapportages

Scores worden automatisch doorgerekend en er kan per leraar een rapportage met inhoudelijke aandachtspunten uitgedraaid worden. Dit levert waardevolle informatie op over de onderwijskwaliteit en maakt het effect van de verrichte inspanningen en investeringen meetbaar. Meer informatie en voorbeeldrapportages vindt je bij Rapportages kijkwijzer.

Doelgroep van de digitale KBA-kijkwijzer

De digitale KBA-kijkwijzer is te gebruiken door Amsterdamse scholen en schoolbesturen die deelnemen aan de Verbeteraanpak. Ook (Amsterdamse) scholen die daar niet aan meedoen kunnen de applicatie inzetten. De app is vooral bedoeld voor (adjunct-)directeuren, intern begeleiders en andere professionals die werken aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en met dat doel klassenbezoeken (willen) afleggen.