Referentie van Erna van Engelen

Erna van Engelen, Personeelsadviseur Onderwijs van GPO West Nederland, is opdrachtgever van meerdere assessments die werden afgenomen met behulp van de Competentie Thermometer. Op ons verzoek schreef Erna daar het volgende over:

"We hebben Roland bij GPO-WN meermalen gevraagd de Competentie Thermometer af te nemen bij één van onze medewerkers. Roland houdt zich als assessor aan een duidelijke procedure die helder door hem wordt toegelicht in het intakegesprek. We hebben ervaren dat Roland op respectvolle wijze omgaat met de deelnemer aan het assessment. Ook de terugkoppeling van de rapportage gebeurt op een eerlijke en zorgvuldige wijze, rekening houdend met de diverse betrokkenen."

Laurens van Denderen
Prinses Beatrixschool Heemstede
5

De Competentie Thermometer heeft mij inzicht gegeven in mijn functioneren als leerkracht. Het geeft een overzicht van verschillende essentiële vaardigheden, welke ik mijn huidige functioneren als leerkracht, op verschillende niveaus beheers.