Erkend door Schoolleidersregister PO

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de klassikale basistraining van de Competentie Thermometer opgenomen in haar formele aanbod bij het deelthema 'HR-beleid' uit het professionaliseringsthema 'Regie en Strategie'.

Wietske van Spronsen-Zevering
Schoolleidersregister PO
5

Schoolleiders die de gecertificeerde basistraining van de Competentie Thermometer volgen, kunnen hiermee het genoemde deelthema afronden voor hun herregistratie. Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de leergang ontvangen, uploaden in het register om hiermee het betreffende deelthema af te ronden. De datum van afronding van de opleiding moet in dat geval liggen ná de registratiedatum van een schoolleider, omdat het bij herregistratie gaat om de ontwikkeling vanaf het moment van registratie. Het aanbod zal worden vermeld in het register en op onze website.

Formeel leren voor schoolleiders

Wanneer je je wilt ontwikkelen op (één van) de thema’s door middel van formeel leren volg je een opleiding, cursus of training die het gehele (deel)thema behandelt. Het professionaliseringsaanbod dat je kunt gebruiken ten behoeve van de herregistratie wordt vooraf door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en, indien goedgekeurd door de commissie certificering, opgenomen in het register. Onze klassikale basistraining om assessor te worden (zowel met als zonderindividuele begeleiding) is goedgekeurd voor formeel leren.

Schoolleidersregister PO herregistratie
Meer over de erkenning