Groepsbegeleiding bij ingebruikname
​Sommige assessoren kiezen aanvullend op onze training voor een begeleidingstraject op maat met als doel om de eerste ingebruikname tot een succes te maken. Deze begeleiding spitst zich enerzijds toe op de inhoud, anderzijds op de vaardigheden.

Ondersteuning door partners

Het is goed om te weten dat deze vorm van ondersteuning uitsluitend gegeven wordt door de partners (en bedenkers) van de Competentie Thermometer. Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximum is acht. Er wordt rekening gehouden met een algemene stelpost voor eventueel aanvullend projectmanagement (bespreking aanpak, invullen programma, maatwerkaanpassingen, inplannen, etc.). De investering bedraagt € 499,- per deelnemer (excl. BTW, reiskosten, verblijfskosten en eventuele reistijd).

Deelname met meerdere assessoren aan een incompanyvariant van de training biedt de mooie kans om deze begeleiding groepsgewijs in te vullen. Derhalve hebben wij specifiek voor deze situatie (aansluitend op een incompanytraining) een opzet ontwikkeld voor een vijftal (optionele) collectieve begeleidingssessies. De onderstaande invulling van deze groepsbegeleiding kan qua proces en inhoud desgewenst worden bijgesteld overeenkomstig de wensen van de betreffende assessoren.

Inhoud begeleidingssessies

Doelgroep

Dit aanbod is bedoeld voor assessoren die de behoefte hebben om hun ervaringen te delen met andere assessoren en met een medewerker van De Competentie Thermometer.

Groepsbegeleiding

Deelname met meerdere assessoren aan een in company variant van de training biedt een mooie kans om voor deze groepsbegeleiding te kiezen. Derhalve hebben wij specifiek voor deze situatie (aansluitend op een in company training) een opzet ontwikkeld voor een vijftal collectieve begeleidingssessies. De onderstaande invulling van deze groepsbegeleiding kan qua proces en inhoud desgewenst worden bijgesteld overeenkomstig de wensen van de betreffende assessoren.

Sessie 1 (circa zes weken na het volgen van de training)

 • Introductie en toelichting op het verloop van de sessies;
 • Aspecten m.b.t. de inhoud w.o. samenhang met inspectiekader en de Hattie-ranking;
 • De Competentie Thermometer in relatie tot de cao;
 • De intake;
 • Plenaire bespreking: het inventariseren van leervragen.

Sessie 2 (circa 4 weken na sessie 1)

 • Bespreking van leervragen;
 • Hoe werkt de benchmark?;
 • Observeren en interviewen, hoe doe je dat?
 • Intervisieronde;
 • Huiswerkopdracht: neem voor de volgende sessie minimaal twee kijkwijzers af en neem je rapportages mee.

Sessie 3 (circa 4 weken na sessie 2)

 • Bespreking van de huiswerkopdracht;
 • Bespreking van leervragen / casuïstiek;
 • De inhoud van de diverse assessmentprofielen;
 • Intervisieronde.

Sessie 4 (circa 4 weken na sessie 3)

 • Bespreking van leervragen / casuïstiek;
 • Het capaciteitenonderzoek, de interessevragenlijst en het persoonlijkheidsonderzoek;
 • Intervisieronde;
 • Het nagesprek;
 • Huiswerkopdracht: neem voor de volgende bijeenkomst één assessment van het type PO/VO-001, PO/VO-002, PO/VO-003 of PO/VO-004 en neem je rapportage mee.

Sessie 5 (circa 6 weken na sessie 4)

 • Bespreking van de huiswerkopdracht;
 • Bespreking van leervragen / casuïstiek;
 • Advisering t.a.v. de diverse gebruiksmogelijkheden op bestuursniveau;
 • Intervisieronde;
 • Support;
 • Wat verder ter tafel komt en evaluatie.

Je investering
Het is goed om te weten dat deze vorm van ondersteuning uitsluitend gegeven wordt door de partners van De Competentie Thermometer. Het minimumaantal deelnemers is zes, het maximum is acht. Er wordt rekening gehouden met een algemene stelpost voor eventueel aanvullend projectmanagement (bespreking aanpak, invullen programma, maatwerkaanpassingen, inplannen, etc.). Voor deze begeleiding factureren wij € 499,- p.p. (ex. btw). Dit bedrag is exclusief reistijd en reiskosten.

Locatie
Nicolaes Maesstraat 2, Zaandam. Bij uitvoering op een externe locatie worden reistijd en reiskosten in rekening gebracht. Prijzen zijn exclusief btw.

Wat nu?
Als je gebruik van deze vorm van aanvullende begeleiding wilt maken, stuur dan een mail naar sales@ctmeter.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op om een afspraak in te plannen. Je kunt ons uiteraard ook bellen op 075-6148170.