Individueel – coaching-on-the-job: uitgebreid

De individuele praktijkbegeleiding vormt het laatste onderdeel van de opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer. Bij het afnemen van je eerste assessment word je on-the-job begeleid door een ervaren assessor van de Competentie Thermometer. Dit houdt in dat een CT-expert gedurende één dag meeloopt. Deze praktijkbegeleiding vindt plaats binnen vier weken na het volgen van de theoretische basistraining in Zaandam.

De onderstaande individuele invulling van deze begeleiding kan qua proces en inhoud desgewenst worden bijgesteld overeenkomstig de persoonlijke leerwensen van de betreffende assessor.

Onderdelen individuele persoonlijke begeleiding

 • Telefonisch contact bij het aanmaken van het eerste assessment;
 • Coaching on-the-job bij de afname van het eerste assessment;
 • Telefonische coaching bij de afname van het navolgende assessment.
Extra individuele begeleiding

Vanzelfsprekend kan extra individuele begeleiding op een later moment ook worden aangevraagd, nadat de basistraining is afgerond. Indien je op een later moment begeleiding wenst bedraagt de investering € 1.299,- (excl. BTW, reiskosten, verblijfskosten en eventuele reistijd). Neem contact op voor informatie.

Doelgroep
Dit aanbod is bedoeld voor assessoren die de behoefte hebben om met een medewerker van De Competentie Thermometer een volledig assessment af te nemen, bijvoorbeeld omdat je -om welke reden dan ook- al heel lang geen assessments meer hebt afgenomen.

Bij het afnemen van een volledig assessment word je on-the-job begeleid door een ervaren assessor van De Competentie Thermometer. Dit houdt in dat een CT-expert met je ‘’meeloopt’’. De onderstaande individuele invulling van deze begeleiding kan qua proces en inhoud desgewenst worden bijgesteld overeenkomstig je persoonlijke leerwensen.

Activiteiten

Bij het afnemen van het eerste assessment wordt de assessor on-the-job begeleid door een ervaren assessor van de Competentie Thermometer, hierna te noemen expert CT. Dit houdt in dat een adviseur van de Competentie Thermometer gedurende één dag meeloopt. Het eerste assessment wordt bij voorkeur uiterlijk twee maanden na het volgen van het theoretische deel van de basistraining afgenomen, een spoedige afname vergroot de kans op succes enorm. Concreet betreft het de volgende activiteiten waarbij tussen haken wordt aangegeven wie de bepaalde activiteiten uitvoert:

 • Uitvoeren van klassenobservaties (assessor en expert CT). De expert CT zorgt voor een "schaduw-observatie" gevolgd door een interpretatie van de gezamenlijke bevindingen;
 • Afnemen van de capaciteitentest (assessor / procesbewaking door expert CT);
 • Uitvoeren van de documentenanalyse (assessor);
 • Afnemen van het interview (assessor) gevolgd door feedback (expert CT);
 • Bespreking van de resultaten (assessor en expert CT);
 • Genereren van de eerste concept-rapportage (assessor en expert CT);
 • Optioneel: terugkoppeling van de eerste bevindingen naar de deelnemer (assessor), gevolgd door feedback (expert CT);
 • Bespreking van diverse cases (assessor en CT-expert). De assessor heeft ruim vóór de praktijkdag een selectie van aangereikte cases kunnen maken die hij/zij graag aan de orde wil laten komen.

Na de praktijkdag voert de assessor zelfstandig de onderstaande activiteiten uit:

 • Opstellen van de tweede c.q. bewerkte concept-rapportage (assessor) / bij voorkeur uiterlijk twee werkdagen na het assessment;
 • Schrijven reflectieverslag (deelnemer) / optioneel, zie elders in dit document;
 • Verzending van de definitieve rapportage (assessor) / direct na het invoegen van het reflectieverslag.


N.B. Wij gaan ervan uit dat je de documentenanalyse al vóór deze dag hebt uitgevoerd.

Je investering
Voor deze begeleiding factureren wij € 999,- (ex. btw) p.p. Dit bedrag is exclusief reistijd en reiskosten.

Locatie
De begeleiding vindt plaats op de door jou gewenste locatie.

Wat nu?
Als je gebruik van deze vorm van aanvullende begeleiding wilt maken, stuur dan een mail naar sales@ctmeter.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op om een afspraak in te plannen. Je kunt ons uiteraard ook bellen op 075-6148170.

Offerte voor individuele begeleiding

Ben je overtuigd van de bijdrage van individuele begeleiding voor jezelf of voor de assessoren in je organisatie? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.

Offerte aanvragen

Ervaringen van PCBO Tytsjerksteradiel, Friesland

"Persoonlijke begeleiding op maat, goede feedback en een positieve insteek. Ingrediënten die maakten dat de dag afgerond kon worden met een bijzonder goed gevoel. Alle waardering!"

Henk Vriesema
Directeur De Arke (Burgum)

"De assessment training heeft mij tal van nieuwe vaardigheden opgeleverd. Een leerpunt voor mij, was het voorkomen van een suggestieve vraagstelling tijdens het interview gedeelte op de praktijkdag. Training en praktijk zijn een aanrader als je je collega's verder wilt helpen in hun ontwikkeling als leerkracht."

Gosse Bies
Directeur De Balsemyn (Eastermar) en Dûbel-Ien (Suwald)

Ervaringen van Ronduit (PO) uit Alkmaar, Noord-Holland

Anja Spaans
Anja Spaans (Ronduit)
5

Ik heb van mijn begeleider heel goede tips gekregen die mooi aansloten bij de telefonische intake die we voorafgaande aan deze praktijkdag al hadden gedaan. Nu spraken deze tips helemaal tot de verbeelding omdat ik ze direct in de praktijk kon toepassen. Ik heb constructieve feedback gekregen op de wijze van vraagstelling tijdens het interview. De sfeer waarin dit plaatsvond, was heel prettig. Eén van mijn leervragen was of ik in voldoende mate objectief was ten tijde van de observatie, hierop heb ik nu prima zicht gekregen. De begeleiding had een vraaggestuurd karakter, dat heb ik gewaardeerd. Dank hiervoor!

"Ik heb een heel enerverende dag gehad en veel gehad aan de feedback die ik heb gekregen. Zeer binnenkort ga ik deze feedback toepassen bij de afname van het volgende assessment. Het geeft een goed gevoel dat ik de volgende keer heel goed beslagen ten ijs zal komen."

Yvonne de Jager
Directeur De Zes Wielen (Alkmaar)

"Het was interessant om samen met mijn begeleider in de groep te kijken naar de leerkracht, prettig om de totale situatie gezamenlijk in beeld te brengen en om hierop te reflecteren. Ik ga ermee aan de slag, maar eerst moeten er op bestuursniveau afspraken worden gemaakt over de inzet van de methode. Er kunnen en moeten nog veel keuzes worden gemaakt. Binnenkort wordt er tijdens het directieberaad uitvoerig over doorgesproken!"

Lydia Carfora
Directeur De Cocon (Alkmaar)

"De opleiding zit heel gedegen in elkaar en zorgt ervoor dat je na het volgen van het theorie- en het praktijkdeel genoeg zekerheid hebt om zelfstandig assessments af te gaan nemen. De praktijkbegeleiding moet je absoluut doen!"

Sandra Mol
Lid managementteam Rondom Onderwijsondersteuning (Alkmaar)

"Ik heb deze praktijkdag heel positief ervaren. De begeleiding was prettig. Ik zag er eerst tegenop, maar uiteindelijk was het heel fijn om het samen te doen. Ik vertel anderen positief over de Competentie Thermometer omdat ik vind dat het een mooi instrument is. Zoals de deelnemer aan mijn assessment zei: "Dit zou voor alle leerkrachten goed zijn."

Margriet Hoekstra
Directeur De Cilinder en Liereland (Alkmaar)

"Ik zag er wel wat tegenop omdat ik niet zo vaardig ben met de iPad en omdat ik dacht dat het een soort praktijktoets zou zijn. Dat laatste was niet het geval en het werken met de iPad viel gelukkig erg mee. Wat ik vooral lastig vond, was om de rol van assessor te blijven vervullen en om niet al tijdens het assessment te gaan coachen. Uiteindelijk ben ik heel tevreden hoe het allemaal ging, het was een prettige en leerzame dag."

Anja Beekman
Adjunct-directeur De Kennemerpoort (Alkmaar)

"Ik vond de praktijkdag leuk en leerzaam. De feedback die ik van mijn begeleider kreeg, was respectvol en steekhoudend. Wat ik erg fijn vond, was dat ik open en constructief met hem kon sparren over mijn waarnemingen bij de observatie e.d. Hij begreep direct wat ik bedoelde, we spraken dezelfde taal."

Carin van de Weteringh
Directeur De Spinaker (Den Helder)

Ervaringen van Roobol (PO) uit Buitenpost, Friesland

"Het is heel fijn om een steuntje in de rug te hebben, ook is het een mooie stok achter de deur om aan de slag te gaan met het instrument. De app werkt eigenlijk heel vanzelfsprekend, maar het is wel heel fijn om wat meer achtergrondinformatie krijgen. De feedback op de gesprekstechnieken en op de aanpak is ook prettig"

Judith Meeuwsen
Intern begeleider en plv. directeur 't Pompebled (De Westereen)

"Ik heb de praktijkdag als heel zinvol ervaren. Mijn begeleider heeft vooraf telefonisch de dag met mij doorgesproken. We hebben uitgebreid over de observatie en het interview van gedachten gewisseld, ook de 360° feedback hebben de leerkracht en ik als heel erg prettig ervaren. Ik heb goede feedback gekregen waardoor ik verder kan, voldoende handvatten om een volgend assessment zelfstandig af te kunnen nemen. Met behulp van de Competentie Thermometer krijgt de leerkracht heel goede feedback om bepaalde ontwikkelingen in gang te zetten."

Tineke Vogels
Directeur Dr. Theun de Vriesskoalle (Feânwalden) en De Wâldiik (Boelenslaan)

"Het was erg fijn en heel leerzaam dat er iemand met mij mee keek die mij vakinhoudelijk van goede feedback kon voorzien. Ik ben er erg blij mee, dank je wel!"

Else van der Greft
Locatieleider 't Holdernest (Harkema)

"Ik heb gerichte feedback gekregen om efficiënt en doelgericht te kunnen observeren en om professioneel het assessment af te kunnen nemen. Ik heb de begeleiding heel fijn en coöperatief ervaren."

Reiny Kas
Directeur Onderwijs en Kwaliteit Stichting Roobol en directeur De Mienskip (Buitenpost)

"Als je een touwtje knipt en je knipt het tweede touwtje naar het voorbeeld van het eerste en het derde naar het voorbeeld van het tweede, dan krijg je uiteindelijk een touwtje dat niet meer past. Het was goed dat mijn begeleider erbij was omdat je het afnemen van een assessment dan gelijk goed leert. De begeleiding heb ik ervaren als het eerste touwtje: de juiste maat."

Alie Rienks
Directeur 't Holdernest (Harkema) en directeur Dr. J. Botkeskoalle (Damwoude)

"De dag was leerzaam en interessant, het is een praktische manier waarop je goed naar competenties kan leren kijken. Het was heel prettig om dat samen met mijn begeleider te doen. Ik vond het niet spannend, eigenlijk had ik er van tevoren al veel zin in om ermee aan de slag te gaan."

Rob Rijpstra
Directeur Nynke van Hichtumschool (Dokkum)

"Ik vond het een interessante, heel praktijkgerichte dag. Met behulp van de Competentie Thermometer kijk je naar essentiële leerkrachtvaardigheden die in het klaslokaal waarneembaar zijn. Daar heb ik veel van geleerd."

Douwina Noordmans
Directeur Professor Casimirschool (Kollum) en de Burgerschool (Dokkum)

"Deze praktijkdag draagt bij aan een objectieve observatie in de klas. Daarnaast is het ook goed voor mijn eigen ontwikkeling dat er iemand mee kijkt."

Michiel Veenstra
Rekencoördinator De Mienskip (Buitenpost)

Ervaringen van SCOH (PO) uit Den Haag, Zuid-Holland

"De Competentie Thermometer is en mooi en sterk opgebouwd digitaal instrument. Het instrument is zeer goed te gebruiken om een zo objectief mogelijk beeld tot stand te brengen. De praktijk leert dat de uiteindelijke rapportage een zeer realistisch en herkenbaar beeld oplevert voor de leerkracht. De leerkracht gaf zelf aan dat de dag wel intensief was, maar dat de rapportage een prachtig beeld schetste waarin ze zich volledig herkende.

Na de praktische tweedaagse training in Zaandam was het voor mij zeer fijn dat er gebruik gemaakt kon worden van een intensieve begeleiding bij het afnemen van het eerste assessment. Behalve de directe feedback was het ook fijn om te merken dat het instrument echt objectief is. Het beeld van het assessment kwam van mij als wel van de begeleider zo goed als overeen."

René van der Hoek
Interim-directeur basisschool De Spiegel (Den Haag)

"De praktijkdag en de daarbij behorende observatie is een eye-opener. Je kijkt gedetailleerd naar diverse competenties van leerkrachten. Door middel van de Competentie Thermometer krijg je deze snel en specifiek in beeld."

Lia Stroo
Directeur Ds. D.J. Karresschool (Den Haag)

"Ik vond de praktijkdag heel erg inspirerend en leerzaam. Zo’n eerste dag is voor de deelnemer maar ook voor de assessor behoorlijk intensief. De volgende keren gaat het ongetwijfeld makkelijker en sneller, dan doe ik ook niet meer alle onderdelen. Ik ben erg tevreden over de combinatie theorie en praktijk."

Emira Gazibara-Bilkic
Adjunct-directeur en intern begeleider De Spiegel (Den Haag)

Ervaringen van het Arcus College (MBO) uit Heerlen, Limburg

"De praktijkdag was een leerzame en verhelderende ondersteuning bij de start van het werken met Competentie Thermometer. De ondersteuning, de tips en adviezen maken dat het programma gaat leven maar ook de kwaliteit van de assessor erop vooruitgaat. Tot nu toe zeer tevreden over het programma, de cursusdag en de ondersteuning."

John Kromhout
Onderwijsmanager MBO Arcus College (Heerlen)

"De coachingsdag vormt een waardevolle aanvulling op de praktische training. Door de constructieve feedback van de begeleider word je je er als assessor heel goed van bewust wat het betekent om een assessment bij een docent af te nemen. Mijn enthousiasme over de Competentie Thermometer is alleen maar verder toegenomen."

Lei Ortmans
Onderwijsmanager MBO Arcus College (Heerlen)

Ervaringen van Agora (PO) uit Zaandam, Noord-Holland

"Het meeloopassessment heb ik als heel nuttig ervaren. Hierdoor kreeg ik een beter beeld van de indicatoren en was er ook borging voor de inhoud."

Nienke Schreuder
Directeur basisschool De Evenaar (Krommenie)

"Ik vond het prettig dat er iemand de eerste keer meeliep."

Vera Kramer
Directeur basisschool De Hoeksteen (Krommenie)

"Het meeloopassessment heb ik als positief ervaren; zeker als het gaat om de tips en de tops, de aanwijzingen ten aanzien van het interview waren zinvol en ter zake doende."

Gerrit Kramer
Meerschools directeur Agora (Zaandam)

Ervaringen van AWBR (PO) uit Amsterdam, Noord-Holland

Jan Heijmans
Rosa Boekdrukkerschool (AWBR)
5

Ik vond het erg prettig om samen met de begeleider het hele assessment voor te bereiden en door te lopen. Zo kun je dingen die geheel nieuw zijn tijdens deze pilot goed uitproberen zonder dat het consequenties heeft voor het assessment en voor de leerkracht in kwestie.

Ervaringen van Jong Leren (PO) uit Heemstede, Noord-Holland

Heleen Broerse-Boterman
De Wegwijzer (Jong Leren)
5

Dit was mijn eerste dag, een boeiende dag met veel verschillende onderdelen in het assessmentproces. Ik vond het een positieve en leerzame ervaring. Je bent bijna een hele dag op en top met onderwijs bezig, met de mensen die je moet ondersteunen en begeleiden. Het is fijn om in dit proces iets te betekenen, om mensen in hun kracht te zetten en maar ook om ervoor te zorgen dat er aandacht wordt besteed aan de kwaliteit op de school. Dit vind ik echt een hele mooie taak als nieuwe assessor. Het was heerlijk dat ik ondersteuning had van Roland. Nu ging het goed, als ik alleen was geweest zouden er beslist dingen fout zijn gegaan vandaag.

Offerte voor persoonlijke begeleiding

Ben je overtuigd van de bijdrage van individuele begeleiding voor jezelf of voor de assessoren in je organisatie? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.

Offerte aanvragen