Organisatiebegeleiding
Nadat je als organisatie één of meerdere assessoren hebt laten opleiden om met de Competentie Thermometer te kunnen werken, komen op enig moment vragen op tafel komen die het afnemen van een individueel assessment overstijgen en vooral betrekking hebben op de organisatie (je school of je schoolbestuur). Dit aanbod is bedoeld voor assessoren die de behoefte hebben om hun vragen voor te leggen aan een expert van De Competentie Thermometer.

Ondersteuning door partners

Het is goed om te weten dat deze vorm van ondersteuning uitsluitend gegeven wordt door de partners (en bedenkers) van de Competentie Thermometer.

Vragen met betrekking tot gebruik

Organisatiebegeleiding

Wij bieden ondersteuning bij het beantwoorden van onderstaande, en uiteraard ook andere vragen:
In welke situaties zetten wij de Competentie Thermometer in? Met welk doel? Welke functieprofielen gebruiken wij daarvoor? Wat doen we met de rapportage? Wat zijn de wettelijke kaders wat dit betreft? Wat is de verhouding tot ons personeelsbeleid en De Competentie Thermometer? Hoe leggen we dit vast in ons personeelsbeleid? Welke plaats heeft de Competentie Thermometer in onze gesprekscyclus? Wie laten we de Competentie Thermometer afnemen in welke situatie? Hoe borgen we de objectiviteit en de kwaliteit? Hoe kunnen we de Competentie Thermometer inzetten voor startende leerkrachten?

Meestal gaat dat in de vorm van deelname als expert/adviseur aan een werkgroep personeel of een MT dat zich bezighoudt met dergelijke vragen. Ook kunnen wij input leveren in de vorm van het ontwikkelen of aanleveren van beleidsstukken op dit terrein. Je hoeft immers niet zelf het wiel uit te vinden wat dit betreft, anderen gingen je voor en wij waren daarbij. We beschikken over goede business cases van de manier waarop andere organisaties invulling geven aan het gebruik van De Competentie Thermometer, de relatie met het personeelsbeleid en wat dat heeft opgeleverd.

Je investering

Het is goed om te weten dat deze vorm van ondersteuning uitsluitend gegeven wordt door de partners van De Competentie Thermometer. Wij brengen deze dienstverlening op uurbasis in rekening (excl. btw, reiskosten, eventuele verblijfskosten en eventuele reistijd) op basis van een heldere opdrachtovereenkomst. Er wordt rekening gehouden met een algemene stelpost voor eventueel aanvullend projectmanagement (bespreking aanpak, invullen programma, maatwerkaanpassingen, inplannen, etc.).

Locatie

De begeleiding vindt plaats op de door jou gewenste locatie.

Wat nu?

Als je gebruik van deze vorm van aanvullende begeleiding wilt maken, stuur dan een mail naar sales@ctmeter.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op om een afspraak in te plannen. Je kunt ons uiteraard ook bellen op 075-6148170.