Supervisie-sessie "doorpakken"
Nadat je als organisatie één of meerdere assessoren hebt laten opleiden om met de Competentie Thermometer te kunnen werken, kunnen wij aanvullende begeleiding bieden bij de inzet van de methode.

Ondersteuning door partners

Het is goed om te weten dat deze vorm van ondersteuning uitsluitend gegeven wordt door de partners (en bedenkers) van de Competentie Thermometer.

Opzet Supervisie-sessie "doorpakken"

Doelgroep

Dit aanbod is bedoeld voor (ervaren) assessoren die hun kennis en vaardigheden m.b.t. het werken met De Competentie Thermometer verder willen uitbreiden. Tijdens deze sessie komen in elk geval de volgende onderdelen aan de orde:

Eigen leervragen

Het bespreken van je eigen leervragen en/of casuïstiek staat centraal tijdens deze sessie. Daarnaast wordt ook casuïstiek ingebracht door de medewerker van De Competentie Thermometer. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Toelichting op assessmentprofielen en op de onderlinge samenhang

De Competentie Thermometer bevat diverse assessmentprofielen. Bij de keuze voor een bepaald profiel spelen diverse overwegingen een rol. Wat kun je beter wel doen? Wat niet? Hoe relateer je de inzet van De Competentie Thermometer aan het personeelsbeleid? Wanneer kies je beter voor het ene profiel, wanneer voor het andere? Aandachtspunten en ervaringen worden doorgesproken.

Observeren, hoe doe je dat?

Veel assessoren blijven observeren lastig vinden. We gaan in op de aandachtspunten die bij het observeren een essentiële rol spelen mede vanuit het perspectief van de Universiteit Groningen.


De eindrapportage en het nagesprek

Na het afnemen van het assessment en het opleveren van de eindrapportage begint het echte werk voor de leerkracht pas. Hoe zorg je ervoor dat je de leerkracht in de goede stand zet? Hoe ga je om met weerstanden?


Functieprofiel intern begeleider (optioneel)

Na onze instructie krijg je -vervroegd- toegang tot het functieprofiel intern begeleider. Je kunt dit desgewenst ook zelf leren, maar dan dien je eerst vier volledige assessments te hebben afgenomen binnen een periode van één jaar.


Mogelijkheden betreffende de (verdere) implementatie binnen school of bestuur

Wij hebben enorm veel ervaring opgedaan met de wijze waarop de implementatie van de Competentie Thermometer idealiter plaats vindt bij jou op school of binnen het schoolbestuur. De eerste klap is een daalder waard. Do’s en don’ts worden besproken.


Sales - voor assessoren met ondernemersdrang (optioneel)

Voor assessoren met een externe licentie is het interessant om na denken over de wijze waarop je de Competentie Thermometer het beste aan je klanten kan aanbieden. We bespreken o.a. het benaderen van prospects, koopsignalen, koopmotieven, afsluitvragen en relatiebeheer.

Er is tijdens deze sessie uiteraard ook ruimte voor je eigen leervragen.

Je investering

Voor deze supervisiesessie factureren wij € 295,- (ex. btw) p.p. (één of twee deelnemers) / € 195,- (ex. btw) p.p. (drie, vier of vijf deelnemers). Voor groepen vanaf zes deelnemers stellen wij de groepsgewijze begeleiding voor.

Locatie

Nicolaes Maesstraat 2, Zaandam. Bij uitvoering op een externe locatie worden reistijd en reiskosten in rekening gebracht. Prijzen zijn exclusief btw.Wat nu?

Als je gebruik van deze vorm van aanvullende begeleiding wilt maken, stuur dan een mail naar sales@ctmeter.nl. Wij nemen vervolgens contact met jé op om een afspraak in te plannen. Je kunt ons uiteraard ook bellen op 075-6148170.