Organisatiebegeleiding
Nadat je als organisatie één of meerdere assessoren hebt laten opleiden om met de Competentie Thermometer te kunnen werken, kunnen op enig moment de volgende vragen op tafel komen. Wij kunnen helpen met het beantwoorden daarvan.

Ondersteuning door partners

Het is goed om te weten dat deze vorm van ondersteuning uitsluitend gegeven wordt door de partners (en bedenkers) van de Competentie Thermometer. Zij brengen deze dienstverlening op uurbasis in rekening (excl. BTW, reiskosten, verblijfskosten en eventuele reistijd).

Vragen met betrekking tot gebruik

 • In welke situaties zetten wij de Competentie Thermometer in?
 • Met welk doel?
 • Welke functieprofielen gebruiken wij daarvoor?
 • Wat doen we met de rapportage?
 • Wat zijn de wettelijke kaders wat dit betreft?
 • Wat is de verhouding tot ons personeelsbeleid en de Competentie Thermometer?
 • Hoe leggen we dit vast in ons personeelsbeleid?
 • Is dit een aangelegenheid van de medezeggenschap?
 • Welke plaats heeft de Competentie Thermometer in onze gesprekscyclus?
 • Wie laten we de Competentie Thermometer afnemen in welke situatie?
 • Hoe toetsen we het succes van deze inzet?
 • Hoe borgen we de objectiviteit en de kwaliteit?
 • Hoe kunnen we ons personeelsbeleid voeden en optimaliseren door het gebruik en de uitkomsten van de Competentie Thermometer?
 • Hoe kunnen we de Competentie Thermometer inzetten voor startende leerkrachten?
 • Hoe kunnen we de Competentie Thermometer inzetten voor onze interne kweekvijver?
 • Hoe kunnen we de Competentie Thermometer inzetten voor onze interne academie?

Wij bieden ondersteuning bij het beantwoorden van al deze vragen. Meestal gaat dat in de vorm van deelname als adviseur aan een werkgroep personeel of een MT dat zich bezighoudt met al deze vragen. Ook kunnen wij input leveren in de vorm van (ontwikkelen/aanleveren van) beleidsstukken op dit terrein. Je hoeft immers niet zelf het wiel uit te vinden wat dit betreft, anderen gingen je voor en wij waren daarbij. We beschikken over goede business cases van de manier waarop andere organisaties invulling geven aan het gebruik van de Competentie Thermometer, de relatie met het personeelsbeleid en wat dat heeft opgeleverd.