Wat is een onderwijs-assessment?

Een onderwijs-assessment is een onderzoek dat (toekomstige) leraren doorlopen om zo objectief mogelijk te bepalen over welke kwaliteiten en talenten zij beschikken als docent. Vaak is dat in verband met persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken, maar het kan ook ingezet worden voor selectiedoeleinden.

Een functieonderzoek met inzicht in heden en toekomst

Assessments bestaan doorgaans uit verschillende testen, praktijktoetsen en vragenlijsten. Hoe een assessment is opgebouwd, verschilt per organisatie en beroepsgroep. Hoewel het woord ‘assessment’ geen beschermd begrip is, geldt onder ter zake deskundige arbeidspsychologen over het algemeen de overtuiging dat een functieonderzoek in aanmerking komt voor het predicaat ‘assessment’, als het niet alleen zicht geeft op het huidige functioneren (door bijvoorbeeld rollenspelen of observaties). Door de toevoeging van genormeerde intelligentietesten, interessevragenlijsten en/of persoonlijkheidstesten geeft een assessment ook inzicht in de drijfveren en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.

De Competentie Thermometer is geen simpele online test! Door de aanwezigheid van genormeerde intelligentietesten, interesse- en persoonlijkheidsvragenlijsten leveren we volwaardige, wetenschappelijk onderbouwde assessments. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we je naar de pagina's Onderzoeksmethoden en Verantwoording.

Assessments in het onderwijs

De Competentie Thermometer is een methode die ingezet kan worden voor het afnemen van onderwijs-assessments in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is een verzameling onderzoeksmethoden gericht op de functie 'leraar', die gezamenlijk kan worden ingezet om objectief en snel:

  • De kwaliteit van het handelen (functioneren) van een leraar te beoordelen;
  • De aanwezige ontwikkelpotentie van een leerkracht voor de toekomst te bepalen.

...en tevens (op basis van de uitkomst):

  • Concrete suggesties te doen over de richting en de vorm van de ontwikkeling van de betreffende leraar. Dit noemen we een ontwikkelingsgericht assessment;
  • Een uitspraak te doen over de geschiktheid van de leraar. Dat heet een geschiktheidsassessment. Bijvoorbeeld in het kader van selectie van een nieuwe collega. Uiteraard uitsluitend indien dat gewenst is.

De Competentie Thermometer voldoet ruimschoots aan alle in de vorige paragraaf genoemde kenmerken en verdient daarom met recht het predicaat volwaardig onderwijs-assessment.

Beschikbare functies voor een onderwijs-assessment

Op dit moment zijn de assessments van de Competentie Thermometer inzetbaar voor de volgende functies:

Leerkracht PO
Functieprofiel voor leerkracht PO

Een leerkracht primair onderwijs verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Hij begeleidt de leerlingen in hun cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. De onderwijsactiviteiten die een leerkracht in het basisonderwijs verzorgt, verschillen per groep.

Intern begeleider PO
Functieprofiel intern begeleider PO

Een intern begeleider (ib'er) primair onderwijs is belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. Daarnaast coördineert hij remedial teaching, de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Een IB'er kan ook werken als leerkracht.

KBA-kijkwijzer PO
Functieprofiel KBA-kijkwijzer PO

De KBA-kijkwijzer is een observatie-instrument dat is ontwikkeld door de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (DMO) van de de Gemeente Amsterdam. Met de digitale Kijkwijzer KBA wordt het meten van de kwaliteit van leraren laagdrempelig en het opstellen van ontwikkelrapportages een stuk eenvoudiger.

Docent VO
Functieprofiel voor docent VO

Een docent voortgezet onderwijs geeft les over een specifiek vakgebied aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De docent begeleidt deze leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hij/zij heeft een specifieke onderwijsbevoegdheid voor een of meer vakken waarin hij lesgeeft.

Leraar MBO
Functieprofiel leraar MBO (BVE)

Een leraar middelbaar beroepsonderwijs geeft les over een specifiek vakgebied aan studenten in de leeftijd van 16 - 25 jaar. De leraar heeft een onderwijsbevoegdheid en begeleidt deze studenten in het verkrijgen van de competenties die horen bij het toekomstige beroep waarvoor de student wordt opgeleid.

Uitbreiding functieprofielen

Wij werken aan de ontwikkeling van nieuwe functieprofielen. Heb je interesse maar mis je een functieprofiel uit het onderwijs? Laat het ons dan vooral even horen.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen