Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Subsidie Amsterdamse Lerarenbeurs

Roland Philippo 30 maart 2016 2386

AmsterdamPrimair OnderwijsSubsidieVoortgezet Onderwijs

De gemeente Amsterdam geeft tot 22 april 2016 subsidie voor de Amsterdamse Lerarenbeurs in het kader van het lokale onderwijsbeleid. De Amsterdamse Lerarenbeurs kan gebruikt worden als aanvulling op het ontwikkelingsbudget van een leraar of schoolleider. Leraren en schoolleiders kunnen de Amsterdamse Lerarenbeurs via het eigen schoolbestuur aanvragen. De basistraining van de Competentie Thermometer komt in aanmerking voor deze subsidie.

Lees het artikel

De KBA-kijkwijzer meet kwaliteit

Roland Philippo 25 augustus 2013 8592

AmsterdamKBA

Hoe goed is een leraar? En op welke vlakken kan deze zich nog ontwikkelen? Voor Amsterdamse (adjunct-)directeuren, intern begeleiders en onderwijsprofessionals wordt het beantwoorden van die vragen vanaf nu een stuk eenvoudiger.

Lees het artikel

Integratie van de kijkwijzer KBA

Roland Philippo 11 december 2012 7579

AmsterdamKBA

Met goedkeuring van het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam zijn we een traject gestart om de KBA-kijkwijzer te integreren in onze iPad-applicatie. Het is binnenkort mogelijk om leerkrachten op Amsterdamse scholen te observeren op basis van deze checklist.

Lees het artikel

De Kwaliteitswijzer van Amsterdam

Roland Philippo 6 december 2012 8944

AmsterdamKBA

Gemeente en schoolbesturen presenteren morgen de Kwaliteitswijzer. In één oogopslag kunnen ouders zien welk oordeel de inspectie geeft over een school, welke schooladviezen worden gegeven en hoe leerlingen in de groepen 2, 3, 4 en 6 scoren op rekening, technisch- en begrijpend lezen.

Lees het artikel

Praktijkvoorbeeld KBA-kijkwijzer

Roland Philippo 4 december 2012 8530

AmsterdamKBA

De rekenles van Maartje Korsten (25) van de De Visserschool in De Baarsjes werd gefilmd en dient als voorbeeld voor andere Amsterdamse leerkrachten. Onderstaand artikel toont de kracht van een instrument als de Competentie Thermometer.

Lees het artikel