Basistraining erkend door Schoolleidersregister PO

Roland Philippo 4935

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de klassikale basistraining van de Competentie Thermometer opgenomen in haar formele aanbod bij het deelthema 'HR-beleid' uit het professionaliseringsthema 'Regie en Strategie'. Schoolleiders die deze opleiding volgen, kunnen na ontvangst van het uitgereikte certificaat het genoemde deelthema afronden voor hun herregistratie.

De rol van de schoolleider PO

Als schoolleider speel je een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Het takenpakket van de schoolleider is in de loop der tijd niet alleen diverser en uitdagender, maar ook zwaarder geworden. Steeds meer taken veranderen sneller, door nieuwe inzichten, beleidswijzigingen en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Dat vergt van een schoolleider dat deze voortdurend werkt aan professionele ontwikkeling. De beroepsgroep heeft afspraken met elkaar te gemaakt over de kennisbasis van het beroep, benodigde competenties en bijbehorende criteria. Het schoolleidersregister versterkt de positie van schoolleiders en van beroepsgroep als geheel.

Herregistratie schoolleiders primair onderwijs

Wanneer je geregistreerd bent als RDO of RADO registreer je je iedere vier jaar opnieuw. De manier waarop je na de eerste registratie als RDO of RADO werkt aan je professionalisering kan voor iedere schoolleider anders zijn, zodat dit zoveel mogelijk aansluit bij je praktijk en behoeften:

 • professionaliseringthema’s: formeel leren;
 • professionaliseringsthema’s: informeel leren;
 • een combinatie van formeel en informeel leren op de thema’s;
 • masteropleiding.

Na je registratie als RDO of RADO maak je een plan voor je verdere ontwikkeling en geef je in het register je keuze aan. Het is mogelijk tussentijds je keuze aan te passen. Eens per jaar geef je in het register je voortgang aan.

Schoolleiders primair onderwijs werken aan professionalisering

Professionaliseringsthema's voor schoolleiders

Je kunt je professionaliseren aan de hand van de zeven professionaliseringsthema’s. Deze thema’s zijn in nauwe samenwerking met schoolleiders tot stand gekomen. De thema’s zijn:

 1. Persoonlijk leiderschap;
 2. Regie en Strategie;
 3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling;
 4. In relatie staan tot de omgeving;
 5. Omgaan met verschillen;
 6. Leidinggeven aan verandering;
 7. Toekomstgericht onderwijs.

Per vier jaar kies je (minimaal) drie thema’s waarop je jezelf verder wilt ontwikkelen. Per thema kun je kiezen voor formeel of informeel leren. Bij sommige thema’s is het ook mogelijk om deelthema’s te vervangen voor die van een ander thema. De thema’s blijven minimaal vier jaar geldig. In de toekomst zal het aantal thema’s uitgebreid worden. Ook wordt jaarlijks bekeken of thema’s aangepast moeten worden.

Formeel leren schoolleiders

Wanneer je je wilt ontwikkelen op (één van) de thema’s door middel van formeel leren volg je een opleiding, cursus of training die het gehele (deel)thema behandelt. Het professionaliseringsaanbod dat je kunt gebruiken ten behoeve van de herregistratie wordt vooraf door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en, indien goedgekeurd door de commissie certificering, opgenomen in het register. Onze basistraining tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer is goedgekeurd voor formeel leren.

Bekijk het aanbod Word assessor