Dé methode voor assessments in het onderwijs

De Competentie Thermometer is een wetenschappelijk gevalideerde methode om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is een uniek instrument gericht op de dagelijkse praktijk en de ontwikkeling van onderwijstalent.

De kracht van onze methode

De Competentie Thermometer is een verzameling van onderzoeksmethoden gericht op de functie van leraar die gezamenlijk worden ingezet om daarmee een objectief en valide geschiktheidsonderzoek of ontwikkelingsgericht assessment op te stellen. Zo krijg je binnen één werkdag o.a. inzicht in:

  1. de huidige kwaliteit van functioneren van de leraar;
  2. de toekomstige ontwikkelpotentie van de leraar.

Lees verder

De beschikbare functieprofielen

In De Competentie Thermometer zijn de meest vervulde functies uit het Nederlandse onderwijs opgenomen. De bekwaamheden in de functieprofielen zijn vastgesteld door de Onderwijscoöperatie.

  • Leerkracht primair onderwijs (PO);
  • Intern begeleider (PO);
  • Docent voortgezet onderwijs (VO);
  • Leraar middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Lees verder

Het afnemen van een assessment

Assessments van de Competentie Thermometer zijn beschikbaar voor verschillende onderwijsfuncties. Ze worden door gecertificeerde assessoren afgenomen middels een iPad. De methode is gericht op de dagelijkse onderwijspraktijk en vindt grotendeels plaats op school. Het afnameproces bestaat standaard uit een intake, de inzet van verschillende onderzoeksmethoden, het opstellen van de rapportage en het nabespreken van de resultaten. Het gehele proces neemt een ochtend in beslag, exclusief het vooraf invullen van vragenlijsten. Veelal zal de assessor ervoor kiezen om de rapportage diezelfde middag na te bespreken, waardoor het volledige assessment in één werkdag is afgerond.

Lees verder

De intake van een assessment

Vrijwel ieder assessment begint met een intake met de deelnemer (leraar / docent of intern begeleider) en eventueel de leidinggevende(n). De intake zorgt ervoor dat de procesgang naar behoren verloopt en dat de (veelal) uiteenlopende verwachtingen van alle belanghebbenden op elkaar afgestemd raken. Het is belangrijk dat tijdens de intake het doel, de randvoorwaarden en de rol van de assessor bepaald worden. We leggen uit hoe zo'n intake normaliter verloopt en hebben een aantal vragen opgenomen die hierin gesteld kunnen worden.

Lees verder

Onderzoeksmethoden in het assessment

Een volledig assessment van de Competentie Thermometer bestaat uit acht onderzoeksmethoden die gezamenlijk kunnen worden ingezet. Het is ook mogelijk om deelassessments of kijkwijzers af te nemen, waarbij slechts een aantal methoden wordt ingezet. De onderzoeksmethoden die gebruikt worden zijn: observaties op de werkplek, een gestructureerd interview, een steekproef, een 360°-feedbackvragenlijst, een persoonlijkheidsvragenlijst, een interessevragenlijst, een capaciteitentest en reflectie op het arbeidsverleden.

Lees verder

De objectieve assessmentrapportage

Direct na afloop van het assessment zijn de resultaten beschikbaar in de vorm van een praktische rapportage. Dit rapport maakt de huidige kwaliteiten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leraar inzichtelijk. Omdat de basis van ieder assessment wetenschappelijk is onderbouwd én de assessor beschikt over landelijke benchmarks, is de opdrachtgever verzekerd van een objectieve rapportage. Het is gebruikelijk om de resultaten na afloop met de leraar te bespreken en ze na goedkeuring definitief vast te stellen. De assessor kan het rapport digitaal of ingebonden aanleveren.

Lees verder

De nabespreking van het assessment

Het is gebruikelijk dat de nabespreking individueel met de deelnemer (leraar / docent of intern begeleider) wordt gevoerd. Indien de assessor ook zijn/haar leidinggevende is (en dus meerdere petten op heeft), dan kan hiervan worden afgeweken. De nabespreking heeft als doel dat er feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd. Het is echter geen uitnodiging tot het maken van bijstellingen. Indien de deelnemer zich niet kan vinden in de resultaten, kan dit worden opgenomen in het eindrapport. Er is dan minder weerstand om het rapport te delen met de leidinggevende of externen.

Lees verder

Wetenschappelijke verantwoording

De Competentie Thermometer is ontwikkeld door middel van intensieve samenwerking tussen arbeidspsychologen en ervaren onderwijsprofessionals. We leggen uit welke bronnen we hebben geraadpleegd, welk onderzoek we hebben gedaan, hoe de normering tot stand is gekomen, hoe de observatiepunten gewogen werden en op welke manier er overeenstemming is ontstaan tussen uitkomst en gevoel. Het mag dan misschien wat droge stof zijn, het zijn hele belangrijke stappen geweest in het verwerven van het predicaat wetenschappelijk onderbouwd observatie-instrument.

Lees verder

De belangrijkste voordelen

Natuurlijk hadden wij bij het ontwikkelen van onze assessmentmethode een aantal manieren van gebruik voor ogen. Maar waar we begonnen met één functieprofiel voor één volledig assessment, is dat uitgebreid tot meerdere functieprofielen met de mogelijkheid tot inzet van deelassessments of kijkwijzers. Dit verhoogde de flexibiliteit en creëerde meer mogelijkheden voor de inzet. Dat blijkt ook uit de feedback die we van onze klanten krijgen. We hebben de meest genoemde voordelen op een rijtje gezet.

Lees verder

Zelf assessments afnemen?
Meld je aan voor de e-learning training van de Competentie Thermometer om als assessor aan de slag te kunnen gaan.

Bekijk de training »