De beschikbare functieprofielen

In de Competentie Thermometer zijn de meest vervulde functies uit het Nederlandse onderwijs opgenomen. De competenties waaruit de functieprofielen zijn opgebouwd, zijn vastgesteld door de Onderwijscoöperatie.

Functieprofielen SBL onderwijscoöperatie

Werken met competenties

De Onderwijscoöperatie heeft de functieprofielen in het onderwijs opgebouwd uit zeven competenties. Op de binnenpagina van ieder functieprofiel zetten we die uiteen. Een belangrijke toevoeging van ons is dat we die competenties zo meetbaar mogelijk hebben gemaakt door ze te vertalen in concreet te observeren punten of gedrag.

Hieronder tref je een overzicht aan van de functieprofielen die op dit moment beschikbaar zijn. Dat betekent concreet dat er in 2016 ruim 250.000 potentiële deelnemers zijn voor een assessment!

Een overzicht van onze functieprofielen

Leerkracht PO
Functieprofiel voor leerkracht PO

Een leerkracht primair onderwijs verzorgt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Hij begeleidt de leerlingen in hun cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. De onderwijsactiviteiten die een leerkracht in het basisonderwijs verzorgt, verschillen per groep.

Functieprofiel Leerkracht PO »

Intern begeleider PO
Functieprofiel intern begeleider PO

Een intern begeleider (ib'er) primair onderwijs is belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. Daarnaast coördineert hij remedial teaching, de administratie rond het zorgbeleid en onderzoek. Een IB'er kan ook werken als leerkracht.

Functieprofiel Intern begeleider PO »

KBA-kijkwijzer PO
Functieprofiel KBA-kijkwijzer PO

De KBA-kijkwijzer is een observatie-instrument dat is ontwikkeld door de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (DMO) van de de Gemeente Amsterdam. Met de digitale Kijkwijzer KBA wordt het meten van de kwaliteit van leraren laagdrempelig en het opstellen van ontwikkelrapportages een stuk eenvoudiger.

Functieprofiel KBA-kijkwijzer PO »

Docent VO
Functieprofiel voor docent VO

Een docent voortgezet onderwijs geeft les over een specifiek vakgebied aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De docent begeleidt deze leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hij/zij heeft een specifieke onderwijsbevoegdheid voor een of meer vakken waarin hij lesgeeft.

Functieprofiel Docent VO »

Leraar MBO
Functieprofiel leraar MBO (BVE)

Een leraar middelbaar beroepsonderwijs geeft les over een specifiek vakgebied aan studenten in de leeftijd van 16 - 25 jaar. De leraar heeft een onderwijsbevoegdheid en begeleidt deze studenten in het verkrijgen van de competenties die horen bij het toekomstige beroep waarvoor de student wordt opgeleid.

Functieprofiel Leraar MBO »

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen