Functieprofiel docent voortgezet onderwijs (VO)

Een docent voortgezet onderwijs (VO) geeft les over een specifiek vakgebied aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar. De docent begeleidt deze leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hij stimuleert en inspireert in het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden

Beroepsprofiel docent voortgezet onderwijs

De docent heeft een specifieke onderwijsbevoegdheid voor een of meer vakken waarin hij lesgeeft. Daarnaast verzorgt een docent andere onderwijsactiviteiten die bedoeld zijn om de ontwikkeling van de leerling te ondersteunen en te stimuleren. Regelmatig wordt de voortgang van de leerling getoetst en bespreekt de docent de voortgang van de leerling met de mentor en collega’s, de leerling zelf en met de ouder(s)/verzorger(s) aan de hand van een leerlingenrapport.

Daarnaast heeft een docent voortgezet onderwijs vaak overleg met collega’s in een vakgroep en/of team, met een teammanager en met de directie waarbij kwesties over de onderwijsinhoud, de onderwijsorganisatie, het beleid en andere schoolzaken worden besproken.

Competenties docent voortgezet onderwijs

De uitkomsten van het assessment verschijnen automatisch in een goed vormgegeven digitale rapportage. De rapportage bevat een omslag, inhoudsopgave, inleiding en de ingevulde resultaten van alle ingezette onderzoeksmethoden en kan gebruikt worden voor het formuleren van verbeteracties en ontwikkeldoelen van de docent voortgezet onderwijs. Desgewenst kun je tekst en ontwikkeltips toevoegen. Elk rapport is onderverdeeld in zeven landelijk geldende competenties (CAO).

1) Interpersoonlijk competent

De docent voortgezet onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de docent voortgezet onderwijs interpersoonlijk competent zijn. Een docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding. Zo’n docent schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer en brengt een open communicatie tot stand. Zo’n docent bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen en zoekt in zijn interactie een goede balans.

Bekijk de hele competentie Interpersoonlijk competent

2) Pedagogisch competent

De docent voortgezet onderwijs moet de leerlingen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden die onder andere een goed beeld heeft van zijn ambities en mogelijkheden. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de docent voortgezet onderwijs pedagogisch competent zijn.

Bekijk de hele competentie Pedagogisch competent competent

3) Vakinhoudelijk en didactisch competent

De docent voortgezet onderwijs moet de leerlingen helpen zich de leerinhouden van een bepaald vak of beroep eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop die in het dagelijks leven en in het werk gebruikt worden. Ook helpt hij de leerlingen zicht te krijgen op wat zij in de samenleving en in de wereld kunnen verwachten. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de docent voortgezet onderwijs vakinhoudelijk en didactisch competent zijn.

Bekijk de hele competentie Vakinhoudelijk en didactisch competent

4) Organisatorisch competent

De docent voortgezet onderwijs draagt zorg voororganisatorische zaken die samenhangen met zijn onderwijs en het leerproces van de leerlingen in de school. Om die verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de docent voortgezet onderwijs organisatorisch competent zijn.

Bekijk de hele competentie Organisatorisch competent competent

5) Competent in samenwerken in een team

De docent voortgezet onderwijs moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega’s op school goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de docent voortgezet onderwijs competent zijn in het samenwerken met collega's.

Bekijk de hele competentie Competent in het samenwerken met collega's

6) Competent in samenwerken met de omgeving

De docent voortgezet onderwijs moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de leerlingen en met collega's van bedrijven en instellingen waar zijn school voor het onderwijs en de leerlingen mee samenwerkt. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar zijn afgestemd. Bovendien moet hij eraan meewerken dat de samenwerking van zijn school met die bedrijven en instellingen goed verloopt. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de docent voortgezet onderwijs competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de school.

Bekijk de hele competentie Competent in samenwerken met de omgeving

7) Competent in reflectie en ontwikkeling

De docent voortgezet onderwijs moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de docent voortgezet onderwijs competent zijn in reflectie en ontwikkeling. Een docent die competent is in reflectie en ontwikkeling, denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele bekwaamheid. Zo’n docent streeft ernaar zijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren.

Bekijk de hele competentie Competent in reflectie en ontwikkeling

Download een voorbeeldrapportage

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen