De intake van een assessment

Bij voorkeur begint het assessment met een intake met de deelnemer en de opdrachtgever. De intake zorgt ervoor dat de procesgang naar behoren verloopt en dat de doelen helder zijn.

Intake assessment

Belanghebbenden intake

Bij het afnemen van een assessment zijn minimaal twee, maar soms wel vier belanghebbenden betrokken. Als assessor is het goed om daar oog voor te hebben. Zo onderscheiden we naast de assessor een deelnemer, de leidinggevende van die deelnemer en veelal een opdrachtgever, bijvoorbeeld iemand van de personeelsafdeling. Het komt ook regelmatig voor dat de leidinggevende zelf de opdrachtgever is.

Het doel en de randvoorwaarden

We raden aan om alle belanghebbenden bij elkaar te brengen voor een intakegesprek. Dit voorkomt ruis op de lijn wat betreft achtergrond en doelen van het assessment en voorkomt bovendien dat de assessor als spreekbuis gaat dienen tussen de partijen onderling. Het is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend dat alle belanghebbenden dezelfde reden voor of verwachting bij het assessment hebben. Het is vooraf zelfs helemaal niet zeker dat iedereen het wel een goed idee vindt om het assessment af te nemen. De intake is een belangrijk middel om hier duidelijkheid in te krijgen.

De rol van de assessor

Het bespreken van de verschillende rollen is een handige zet in zo'n intakegesprek. Welke verschillende petten heeft de assessor op bij de afname van dit assessment? En snapt iedereen dat een assessor geen vertrouwenspersoon is? Dit is belangrijk om te benoemen, omdat dit het oordeel of advies van de assessor zou kunnen veranderen. Een assessor zal duidelijk aan moeten geven wanneer het onderzoek en verzamelen van informatie is begonnen. Aangezien assessments een beladen onderwerp kunnen zijn, worden daarom ook stevige procesbegeleidingsvaardigheden en politieke sensoren van een assessor verwacht.

Vragen bij de intake van een assessment

We geven hieronder suggesties voor vragen en te bespreken onderwerpen tijdens de intake van een assessment.

 • Wat is het doel van het assessment?
 • Is er eerder een assessment afgenomen bij deze deelnemer of in dezelfde situatie? Zo ja, hoe is dat verlopen?
 • Zijn er andere interventies gedaan om tot hetzelfde resultaat te komen?
 • Wat zijn de normen waaraan voldaan moet worden? Waar komen die vandaan? Is men het daar over eens?
 • Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de uitkomsten en resultaten? En wat gebeurt daarmee?
 • Is iedereen goed op de hoogte van de verschillende onderzoeksmethoden uit het assessment?
 • Wat gebeurt er als het resultaat tegenvalt?
 • Wanneer moet de assessmentrapportage er liggen? En naar wie gaat die?
 • Is het belangrijk de afname gewoon op de eigen werkplek te doen, of zijn er goede redenen om dat juist niet te doen?
 • Vindt er een nabespreking plaats? Met wie, wanneer?
 • Zijn er redenen om aan te nemen dat de afname niet representatief zal zijn voor het normale doen van de deelnemer?

Tenslotte: een intake niet alleen bedoeld om informatie te halen. Het is ook een mooie kans om goed duidelijk te maken hoe de afname verloopt, aan welke specificaties de rapportage voldoet, welke termijnen er zijn, wat de onderbouwing is, uit welke onderdelen het assessment bestaat, om kennis te maken met de assessor, etc.

Speciaal voor assessoren

In ons (besloten) supportcentrum vind je meer vragen die door een assessor gesteld kunnen worden bij de intake van een assessment. We leggen tevens in een video uit waar je op kunt letten bij de intake.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen