De kracht van onze methode

De Competentie Thermometer is een verzameling onderzoeksmethoden die gezamenlijk worden ingezet om de kwaliteiten en ontwikkelingspunten van onderwijsgevend personeel vast te stellen in de vorm van een objectieve assessmentrapportage.

De assessments zijn beschikbaar voor de meest vervulde onderwijsfuncties in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Ze worden altijd door getrainde assessoren afgenomen met behulp van een iPad. Onze iPad-app beslaat het gehele proces van het in gang zetten, afnemen, rapporteren, nabespreken en opleveren. Een volledig assessment kan binnen één werkdag worden afgenomen en nabesproken. Daarmee zijn we uniek in de markt. Het eindresultaat is een gevalideerde assessmentrapportage waarin de volgende hoofddoelen worden bereikt.

Geschiktheidsonderzoek leraar

Hoofddoelen van methode

1. Inzicht in geschiktheid

Inzicht in de geschiktheid van de leraar, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie of een jaarlijkse beoordeling. Dit wordt ook wel een geschiktheidsonderzoek genoemd.

2. Inzicht in ontwikkelperspectief

Concrete ontwikkeltips waarmee de richting en vorm van de ontwikkeling van de leraar in kaart worden gebracht. Dit wordt een ontwikkelingsgericht assessment genoemd.

De Competentie Thermometer is geen simpele online test! Door de aanwezigheid van genormeerde intelligentietesten, interesse- en persoonlijkheidsvragenlijsten leveren we volwaardige, wetenschappelijk onderbouwde assessments. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we je naar de pagina's Onderzoeksmethoden en Verantwoording.

De assessmentmethode is breed inzetbaar

Naast bovenstaande twee hoofddoelen, is de Competentie Thermometer veel breder inzetbaar voor het beoordelen van leraren. Denk onder andere aan de volgende vraagstukken:

  • Als invulling voor het wettelijke bekwaamheidsdossier;
  • Als hulpmiddel bij beoordeling en kwaliteitsontwikkeling;
  • Als startpunt voor het Integraal Personeelsbeleid (op teamniveau);
  • Als hulpmiddel bij het omzetten van een tijdelijk contract naar een contract voor onbepaalde tijd;
  • Als objectieve maatstaf voor bepaling van de functiemix;
  • Als uitgangspunt voor coaching;

We hebben nog meer voorbeelden van gebruik uiteengezet op de pagina Voordelen.

Klanten die onze methode inzetten

We richten ons op verschillende typen klant, te weten scholen, schoolbesturen en onderwijsadviesorganisaties. Aan de ene kant kunnen scholen mensen laten opleiden tot assessor, waarna ze zelfstandig assessments kunnen afnemen binnen de eigen organisatie. Het is echter ook mogelijk om assessoren die werkzaam zijn bij onderwijsadviesorganisaties in te huren. De afweging hiervoor wordt vaak bepaald door het voorgenomen gebruik ervan.

Scholen (of schoolbesturen) kiezen er meestal voor om hun directeur, teamleider, afdelingsleider locatieleider, intern begeleider of bovenschools coach op te laten leiden tot assessor, veelal als onderdeel van een professionaliseringsslag.

Onderwijsadviesbureaus laten hun adviseurs of coaches opleiden tot assessor. We hebben ook veel zzp'ers opgeleid die zichzelf aan het onderwijs verhuren. Onze methode is uiterst geschikt voor eenmalige en langdurige ontwikkeltrajecten.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen