De nabespreking van het assessment

Indien de inhoud van de conceptuele rapportage naar wens is van de assessor, zal die deze in de regel toelichten in een nabespreking met de deelnemer (leraar / docent of intern begeleider). Feitelijke onjuistheden kunnen gecorrigeerd worden en leiden tot een definitieve assessmentrapportage.

Nabespreking assessment

Doel van de nabespreking

Het is gebruikelijk dat de nabespreking individueel met de deelnemer wordt gevoerd. Indien de assessor ook zijn/haar leidinggevende is (en dus meerdere petten op heeft), dan kan hiervan worden afgeweken.

De nabespreking heeft als doel dat er feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd. Het is geen uitnodiging tot het maken van bijstellingen. Indien de deelnemer zich niet kan vinden in de resultaten, kan dit worden opgenomen in het eindrapport. Er is dan minder weerstand om het rapport te delen met de leidinggevende of externen.

Het nabespreken van de rapportage

Zodra de definitieve assessmentrapportage op tafel ligt, schuiven veelal de leidinggevende en eventueel de opdrachtgever aan voor de nabespreking. We raden aan om daarvoor een rustige gespreksruimte te reserveren met voldoende privacy. Indien een assessor heel efficiënt werkt en de agenda's dat toelaten, dan kan dit allemaal op de dag van afname plaatsvinden. Dat is geen vereiste, er kan ook meer tijd genomen worden. We raden aan om de nabespreking van de definitieve rapportage met de leidinggevende en de opdrachtgever (vaak dezelfde persoon) zoveel mogelijk in aanwezigheid van de deelnemer te doen. Het onderstreept de rol als neutrale buitenstaander en voorkomt bovendien dat achteraf gezegd wordt dat de assessor een bepaalde duiding aan uitkomsten heeft gegeven waar de deelnemer niet bij is geweest.

Toelichtend of coachend gesprek

Het nabespreken van de uitkomsten is in de basis geen coachingsgesprek. De assessor neemt het voortouw en neemt de tijd om zijn/haar bevindingen toe te lichten. Het is wel gebruikelijk dat de deelnemer verduidelijkingsvragen stelt. Indien er tijdens de intake andere afspraken zijn gemaakt, kan daarvan worden afgeweken. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ruimte om actief te informeren naar de gevoelens die de bevindingen bij de deelnemer oproepen, in welke mate de deelnemer de uitkomsten herkent en op welke manier de deelnemer van plan is iets te gaan doen met de adviezen. De assessor zal in die situatie duidelijk moeten maken in welke fase het gesprek zich bevindt.

Alleen voor assessoren

In ons (besloten) supportcentrum vind je handige tips en aanwijzingen die je als assessor kunt gebruiken bij het nabespreken van de assessmentrapportage, waaronder het bijstellen van inhoud, de in te nemen rol, het kiezen van de juiste tafelopstelling en het nabespreken van ontwikkeltips. We geven in een video nog meer concrete suggesties.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen