Onderzoeksmethoden in het assessment

Voor een goed begrip van de inhoudelijke en statistische onderbouwing, is het belangrijk om te benadrukken dat onze methode bestaat uit een verzameling van acht verschillende onderzoeksmethoden. Deze kunnen gezamenlijk, maar ook afzonderlijk worden ingezet.

Gebruikte onderzoeksmethoden

Onderbouwing methoden

Iedere methode heeft zijn eigen ontwerprichtlijnen, mogelijkheden en beperkingen. Zo is een persoonlijkheidsvragenlijst vrij algemeen, maar is de observatie volledig gebaseerd op de betreffende onderwijsfunctie. De capaciteitentest heeft weer zijn eigen proces van totstandkoming en onderbouwing. Bij iedere onderzoekmethode is er zoveel mogelijk gewerkt volgens de bestaande en algemeen geaccepteerde richtlijnen van vragenlijst- en testontwikkeling.

De methoden zijn blijvend in ontwikkeling

Het proces van onderbouwen en ontwikkelen is niet gestopt bij de totstandkoming in 2010. Mede op basis van de dagelijks afgenomen assessments en actualiteiten in de onderwijspraktijk (gewijzigde inzichten of nieuwe regelgeving) wordt de Competentie Thermometer telkens verder aangepast, onderbouwd en bijgeschaafd. Het is een levend instrument.

Per onderzoeksmethode gaan we dieper in op de inhoudelijke totstandkoming en de statistische onderbouwing. Daarbij hebben we op deze website een balans gezocht tussen voldoende informeren en het beschermen van onze inspanningen tegen nabootsing. Uitgebreide informatie voor onze assessoren is beschikbaar in ons supportcentrum.

Assessment

Hoewel het woord assessment geen beschermd begrip is, geldt er onder arbeidspsychologen de overtuiging dat enig functieonderzoek daar pas voor in aanmerking komt, als het niet alleen zicht geeft op het huidige functioneren, maar ook inzicht biedt in de drijfveren en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.

Deelnemer

Het is gebruikelijk om de persoon waarbij het assessment wordt afgenomen aan te duiden als deelnemer. Waar er hieronder over deelnemer wordt gesproken, kun je ook leraar Primair Onderwijs, intern begeleider Primair Onderwijs, docent Voortgezet Onderwijs en docent Middelbaar Beroepsonderwijs lezen.

1) Observaties op de werkplek
(1) Observaties
Klassenobservatie tijdens de les

Middels een klassenbezoek worden observaties o.b.v. een genormeerde kijkwijzer getoetst. De deelnemer krijgt vooraf instructies over praktijksituaties die aan de orde moeten komen.

Naar (1) Observaties »

2) Een gestructureerd interview
(2) Interview
Gestructureerd interview (STAR)

Dit betreft een criteriumgericht interview op basis van de STAR-methodiek. Door middel van open vragen wordt de deelnemer geïnterviewd met de nadruk op kennis en praktijkervaring.

Naar (2) Interview »

3) Uitvoering van een steekproef
(3) Steekproef
Analyse bewijsstukken steekproef

De assessor analyseert middels een steekproef (vooraf opgevraagde) gedocumenteerde bewijsstukken. De beoordeling van competenties vindt plaats op basis van gestelde normen.

Naar (3) Steekproef »

4) De 360°-feedbackvragenlijst
(4) 360°-feedback
360°-feedbackvragenlijst collega's

Een 360°-feedbackvragenlijst wordt voorgelegd aan de direct leidinggevende, maximaal drie collega’s en een eventuele betrokkene waarbij één kerncompetentie aan bod komt.

Naar (4) 360°-feedback »

5) De persoonlijkheidsvragenlijst
(5) Persoonlijkheid
De persoonlijkheidsvragenlijst

Voor het in kaart brengen van de persoonlijkheid wordt gebruik gemaakt van Likert-schalen met vier antwoordmogelijkheden, op basis van de Big Five-persoonlijkheidsdimensies.

Naar (5) Persoonlijkheid »

6) De interessevragenlijst
(6) Interesses
Afnemen van interessevragenlijst

Dit betreft een specifiek aan het onderwijs gerelateerde interessevragenlijst. Volledig invullen is verplicht. Er wordt gewerkt met een vierpunts- en een tweepuntsschaal.

Naar (6) Interesses »

7) De capaciteitentest
(7) Capaciteitentest
Cognitieve test / capaciteitentest

In het assessment worden de capaciteiten van de deelnemer gemeten door het voorleggen van een algemene test van veertig cijfer- en figurenreeksen, taalopgaven en syllogismen.

Naar (7) Capaciteitentest »

8) Reflectie op het arbeidsverleden
(8) Reflectie
Reflectie op het arbeidsverleden

Een reflectie op het arbeidsverleden middels een analyse van het curriculum vitae (CV) of een eventueel aanwezig portfolio maakt onderdeel uit van het assessment.

Naar (8) Reflectie »

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen