4) De 360°-feedbackvragenlijst

In het onderdeel 360°-feedback kan een vragenlijst worden voorgelegd aan vier respondenten: de deelnemer, de (direct) leidinggevende, een eventuele betrokkene (specialist) en maximaal drie collega's. De assessor bepaalt welke leidinggevende uitgenodigd wordt. De deelnemer kiest in een webomgeving zelf welke specialist en collega's de vragenlijst mogen invullen. Indien een leidinggevende invloed wil uitoefenen op de collega's die de deelnemer selecteert, dan zou dit afgestemd kunnen worden tijdens de intake van het assessment.

Deelnemer

Deelnemer

De leraar, docent of intern begeleider waarbij het assessment wordt afgenomen.

Leidinggevende

Leidinggevende

De leidinggevende van de deelnemer. Vaak is dat de directeur, team- of afdelingsleider.

Specialist

Specialist

Een (onafhankelijke) specialist zoals bijvoorbeeld een coach of locatieleider.

Collega('s)

Collega's

Maximaal drie collega's van de deelnemer. Vaak zijn dit andere leraren, docenten of intern begeleiders.

Rapporteren gebeurt niet anoniem

In de assessmentrapportage komt een tabel te staan met daarin per bekwaamheid alle vragen uit de 360°-feedbackvragenlijst en per respondent het betreffende antwoord. Er is een kolom deelnemer, leidinggevende, specialist, collega 1, collega 2 en collega 3. Ondanks dat zowel de deelnemer, leidinggevende als specialist bekend zijn, wordt hun feedback niet op naam weergegeven. De drie andere collega's lijken op het eerste oog anoniem, maar zijn dat eigenlijk ook niet. Voor de lezer van het verslag is niet duidelijk wie wie is, maar aangezien de deelnemer ze zelf heeft uitgenodigd, kan die hun namen hoogstwaarschijnlijk herleiden aan de hand van hun antwoorden.

Het is een bewuste keuze om de 360°-feedback niet anoniem plaats te laten vinden. Ten eerste past dat beter in een professionele organisatie waarin feedback wordt gegeven. De tweede reden is dat ècht anonieme feedback met zo'n kleine groep respondenten niet is te garanderen. De deelnemer zou ook slechts één collega kunnen uitnodigen in plaats van vier. Wanneer wij anonimiteit zouden garanderen, dan zou die ene respondent verkeerd geïnformeerd zijn. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin één of twee respondenten het verslag te zien krijgen en aangeven welke feedback van hen is. Op dat moment zijn ook de anderen bekend.

Het is daarentegen ook een bewuste keuze om de namen van de leidinggevende, specialist en collega's wèl uit het verslag te houden. Een assessmentrapport kan immers voor verschillende doeleinden worden gebruikt en dient daarom volgens ons enkel informatie te verschaffen over de deelnemer. Namen met te interpreteren antwoorden van respondenten van 360°-feedback horen daar niet bij.

Alleen voor assessoren

In ons (besloten) supportcentrum vind je meer informatie over de 360°-feedbackvragenlijst.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen