6) De interessevragenlijst
Een specifiek aan het onderwijs gerelateerde interessevragenlijst. Het volledig invullen daarvan is verplicht. Er wordt gewerkt met een vierpunts- en een tweepuntsschaal.

Wat verstaan wij onder interesses?

Het interesse onderzoek is een onderdeel van de psychodiagnostiek van het Competentie Thermometer assessment. Interesse wordt in De Competentie Thermometer, in navolging van de moderne organisatiepsychologie, ongeveer gelijkgesteld aan 'motivatie' en 'belangstelling' en als volgt geoperationaliseerd:

"In de arbeidspsychologie gaat men ervan uit dat een activiteit waarvoor men interesse heeft, met meer voldoening en met meer inzet zal worden uitgevoerd in vergelijking met een activiteit waar men minder belangstelling voor heeft. Ook bij het invullen van de eigen dagbesteding en uitvoering van werktaken speelt interesse een soortgelijke rol. Belangstelling van een individu kan wijzigen in de loop van de tijd en is daarmee geen vaststaand gegeven op langere termijn."

Het invullen van de interessevragenlijst

Bij het aanmaken van een assessment, wordt de deelnemer per e-mail uitgenodigd om diverse vragenlijsten in te vullen. Eén daarvan is de interessevragenlijst die bestaat uit twee (verplichte) gedeeltes. In de vragen uit het eerste deel wordt onderzocht in welke mate de deelnemer zin heeft in het uitvoeren van de opgenomen taken. De vragen kunnen beantwoord worden op basis van een vierpunts Likertschaal met de mogelijkheden 'mee eens', 'meer eens dan oneens', 'meer oneens dan eens' en 'mee oneens'. Een vijfpuntsschaal is bewust vermeden in verband met te veel neutrale antwoorden. In het tweede deel wordt telkens een set van twee vragen voorgelegd (een zogeheten paarsgewijze vergelijking), waarin de deelnemer wordt gevraagd naar welke van de twee genoemde activiteiten zijn/haar voorkeur uitgaat. Pas op het moment dat de deelnemer alle vragen heeft doorlopen en de resultaten definitief heeft opgeslagen, wordt de data meegenomen in de assessmentrapportage. De assessor ziet dit in het dashboard van de app zodra dat het geval is. Indien het invullen lang op zich laat wachten, kan er een herinnering worden verstuurd.

Elf domeinen

Artikel in ontwikkeling

Totstandkoming van de scores

Artikel in ontwikkeling

Alleen voor assessoren

In ons (besloten) supportcentrum vind je meer praktische en wetenschappelijke informatie over de interessevragenlijst.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen