8) Reflectie op het arbeidsverleden
Deze methode betreft een analyse en beoordeling van het curriculum vitae (CV). Ook het portfolio en/of het persoonlijk ontwikkelplan kunnen hierbij aan de orde komen.

Reflecteren op werkervaring

De laatste onderzoeksmethode die gebruikt wordt, betreft het bespreken van het curriculum vitae (CV) van de deelnemer met de assessor. Onderzoeksmethode is wellicht een groot woord voor het bespreken van een CV, zeker in verhouding tot de andere als de observatie en de steekproef. Het bespreken van het CV is in ieder geval een extra bron van informatie. Het kan interessante aanvullende gegevens opleveren die een ander licht laten schijnen op de interpretatie van de overige uitkomsten van het assessment.

Een CV is een op papier gestelde chronologische opeenvolging van werkervaring en opleiding van de deelnemer aan het assessment. Het biedt inzicht in de professionele levensloop van de deelnemer. Iedere deelnemer wordt gelijktijdig met de uitnodiging tot deelname aan het assessment verzocht een CV mee te brengen naar de afnamedag. Veel deelnemers brengen daarnaast ook een portfolio mee en een persoonlijk ontwikkelplan. De intake die voorafgaat aan het aanmaken van het assessment biedt alle gelegenheid om hier nog toelichting op te geven en eventuele aanvullende vereisten af te spreken.

Voor de ene situatie zal het bespreken van het CV meer bruikbare informatie opleveren dan voor de andere. Wanneer de assessor vrij weinig weet van de professionele achtergrond van de deelnemer kan het CV een goede inkijk geven met wie we te maken hebben. Bijvoorbeeld wanneer het assessment wordt afgenomen in het kader van een sollicitatie, wanneer de assessor een ingehuurde externe professional is of wanneer een directeur van een andere school het assessment afneemt. Uiteraard kan het CV ook interessante nieuwe informatie opleveren wanneer je een assessor al langere tijd met iemand samenwerkt.

Het bespreken van het arbeidsverleden kan op ieder gewenst moment plaatsvinden. Een 'natuurlijke' plaats in het proces van afnemen is bijvoorbeeld voorafgaand aan het interview.

Toepassing van de uitkomsten

Wat kun je doen met de informatie die het bespreken van het arbeidsverleden oplevert? Op welke plaats in het assessmentrapport komt deze informatie terecht?

  • In de inleiding. Informatie uit de bespreking van het arbeidsverleden kan gebruikt worden om een korte profielschets van een deelnemer te geven.
  • In relatie tot de interessevragenlijst. Wanneer iemand bijvoorbeeld een hoge interesse heeft voor een bepaald werkdomein, blijkt dat dan ook uit de werkervaring?
  • In relatie tot de persoonlijkheidsvragenlijst. Op welke manier hebben bepaalde karaktereigenschappen bijgedragen aan de professionele levensloop en de tegenslagen en successen daarin?
  • In relatie tot de competenties. Welke competenties zijn nodig geweest in welke functies? Welke taken hebben welke competenties tot ontwikkeling gebracht?

Een assessment wordt ingezet om de bekwaamheid en ontwikkelmogelijkheden van een onderwijsprofessional vast te stellen. De werkervaring van een deelnemer geeft inzicht in de ervaring en opleiding die op hun beurt weer een indicatie zouden kunnen geven van de bekwaamheid. Niet per se als op zichzelf staand instrument, maar wel in samenhang met alle andere informatie die een assessment oplevert. "Ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar wel een mooi aanknopingspunt voor een gesprek over bekwaamheid".

Alleen voor assesoren

In ons (besloten) supportcentrum is meer informatie te lezen over reflectie op het arbeidsverleden.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen