3) Uitvoering van een steekproef
Middels een steekproef worden gedocumenteerde bewijsstukken beoordeeld die vooraf zijn opgevraagd. Het kan gaan om lesvoorbereidingen, handelingsplannen, het leerlingvolgsysteem of het persoonlijk ontwikkelplan (POP) van de deelnemer.

Onderdelen van de documentenanalyse

In het draaiboek wordt de deelnemer voorafgaand aan het assessment geïnformeerd over het feit dat de assessor een aantal gedocumenteerde bewijsstukken wil inzien. In deze documentenanalyse kan gekeken worden naar documenten die de pedagogische vaardigheden, het bieden van extra zorg, het planmatig werken en de eigen ontwikkeling en reflectie onderbouwen. Ze worden beoordeeld op basis van een tweepunts of driepunts Likertschaal, waarbij gekeken wordt of ze aanwezig, ingevuld en uitgevoerd zijn.

Er kan onder meer gekeken worden naar de aanwezigheid en uitvoering van een signaleringsinstrument, handelingsplannen, groepsplannen, activiteitenplanning, methodegebonden toetsen, foutenanalyses, gevolgde cursussen en nascholingsactiviteiten.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen