3) Uitvoering van een steekproef
Middels een steekproef (documentenanalyse) worden gedocumenteerde bewijsstukken beoordeeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lesvoorbereidingen, handelingsplannen, het leerlingvolgsysteem of het persoonlijk ontwikkelplan (POP) van de deelnemer.

Onderdelen van de documentenanalyse

De deelnemer wordt geïnformeerd over het feit dat de assessor een aantal gedocumenteerde bewijsstukken wil inzien. In deze documentenanalyse wordt bijvoorbeeld gekeken naar documenten die de pedagogische vaardigheden, het bieden van extra zorg, het planmatig werken en de eigen ontwikkeling en reflectie onderbouwen.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen