De objectieve assessmentrapportage

Na afloop van het assessment kan de verzamelde data geanalyseerd en bewerkt worden. De iPad stuurt de gegevens naar onze server om vervolgens de omslag, inhoud, inleiding, uitkomsten, scores, grafieken en ontwikkeltips te ontvangen in een praktische rapportage.

Assessmentrapportage onderwijs

Inhoud van de rapportage

De digitale rapportage is gebaseerd op de onderzoeksmethoden die tijdens het assessment zijn ingezet. Zo worden in ieder geval de huidige kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van de leraar inzichtelijk. Er wordt objectief gerapporteerd over de volgende gebieden.

  • Bekwaamheden;
  • Persoonlijkheid;
  • Motivatie;
  • Capaciteiten;
  • Ontwikkelingsmogelijkheden.

Concept en definitieve rapportage

In eerste instantie genereert onze server een conceptuele rapportage, zodat de assessor (als daar reden toe is) kan afwijken van de scores en teksten die onze applicatie heeft teruggegeven. Omdat de basis van ieder assessment wetenschappelijk is onderbouwd én de assessor beschikt over landelijke benchmarks, is de opdrachtgever verzekerd van een objectieve rapportage. De assessor heeft echter de vrije hand om de gegenereerde scores, teksten en ontwikkeltips in de rapportage naar eigen wens op het individu aan te passen en te personaliseren. Op deze wijze ontstaat de ideale mix tussen op maat (persoonlijk) en gestandaardiseerd (objectief).

Het is gebruikelijk om de resultaten na afloop individueel met de deelnemer (leraar) te bespreken en ze na goedkeuring door hem of haar definitief vast te stellen. Vervolgens ontvangen de deelnemer, opdrachtgever en/of leidinggevende(n) de definitieve rapportage per PDF. Indien gewenst worden ingebonden exemplaren nagezonden. Hierover maakt de assessor van tevoren afspraken met de opdrachtgever.

Download een voorbeeldrapportage

Een rapportage bevat tekst, ontwikkeltips, scores, tabellen en grafieken. Benieuwd hoe dat er uitziet? Download dan een voorbeeld van één of meerdere rapportages.

Download een voorbeeldrapportage

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen