De belangrijkste voordelen

Er zijn nogal wat redenen om de Competentie Thermometer in te zetten voor het afnemen van assessments in het onderwijs. We hebben onze klanten gevraagd op welke manier zij onze methode inzetten. De meest gegeven antwoorden staan hieronder.

Tien voordelen

Voordelen van assessments

Natuurlijk hadden wij bij het ontwikkelen van onze assessmentmethode een aantal manieren van gebruik voor ogen. Maar waar we begonnen met één functieprofiel voor één volledig assessment, is dat uitgebreid tot meerdere functieprofielen met de mogelijkheid tot inzet van deelassessments of kijkwijzers. Dit verhoogde de flexibiliteit en creëerde meer mogelijkheden voor de inzet. Dat blijkt ook uit de voordelen die onze klanten noemen.

1) Bekwaamheidsdossier

De Competentie Thermometer helpt bij het toetsen of leraren aan de wettelijke gestelde eisen voldoen. Sinds de wet BIO van kracht is, dient een school voor iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden.

2) Kwaliteitsontwikkeling

De Competentie Thermometer is een goede hulp bij kwaliteitsontwikkeling van leraren. Martin Bootsma (Ieraar van het jaar 2011) vertelt over hoe je met behulp van onze assessmentmethode de kwaliteit van leraren verbetert.

3) Beoordeling functioneren

De Competentie Thermometer kan gebruikt worden ter beoordeling van het functioneren, zowel bij een kort als langlopend dienstverband. Na het afnemen van een kijkwijzer of deelassessment rapporteert de software hoe een leerkracht presteert op alle ingezette onderzoeksmethoden.

4) Integraal personeelsbeleid

De Competentie Thermometer kan onderdeel uitmaken van het integraal personeelsbeleid. Daarmee doelen we op de afstemming van de competenties van de docenten met de doelen van de school of de onderwijsinstelling. Onder die competenties vallen kennis, houding en vaardigheden.

5) Geschiktheidsbepaling

De Competentie Thermometer kan gebruikt worden voor het bepalen van geschiktheid bij aanname van personeel. De resultaten van een persoonlijkheidsvragenlijst of capaciteitentest geven wellicht een ander (objectiever) beeld dan dat er uit een sollicitatiegesprek naar voren komt.

6) Omzetting contractvorm

De Competentie Thermometer is een nuttig hulpmiddel bij het omzetten van een tijdelijk contract naar een contract voor onbepaalde tijd. Een objectief rapport vergemakkelijkt eventuele contractbesprekingen.

7) Bepaling functiemix

De Competentie Thermometer biedt een objectieve maatstaf voor bepaling van de functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB, LC en LD (het loongebouw), waarbij het streven is meer leraren voor de klas carrière te laten maken.

8) Persoonlijk ontwikkelplan

De Competentie Thermometer kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het invullen van het persoonlijk ontwikkelingsplan. In een persoonlijk ontwikkelplan (POP) staan SMART-doelstellingen gedefinieerd, die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn.

9) Interne mobiliteit

De Competentie Thermometer kan ingezet worden als hulpmiddel bij interne mobiliteit. Soms ontgroeit een getalenteerde leraar zijn of haar functie. Middels onze methode krijg je scherp of deze leerkracht kan doorstromen naar een nieuwe plek binnen de eigen organisatie.

10) Uitgangspunt coaching

De Competentie Thermometer kan ingezet worden als uitgangspunt voor coaching. Onze assessments worden (automatisch) voorzien van ontwikkeltips. Deze worden vaak aangegrepen als handvat voor een coachingstraject.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen