Referenties van onze klanten
Onze klanten zijn gevestigd in heel Nederland. Soms betreft het een kleine school, in andere gevallen grote schoolbesturen. Ook de onderwijsadviesbureaus variëren in grootte van eenpitters tot bedrijven met veel personeel.

We hebben een gedeelte van onze klanten geïnterviewd en ze gevraagd naar hun ervaringen met onze methode. Wij kunnen wel vertellen hoe geweldig we zijn, maar dat laten we liever over aan hen. Je krijgt zo een onafhankelijk beeld van hun afwegingen, ervaringen en manier van gebruik. We hebben de referenties ingedeeld naar type organisatie, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen samenwerkingspartners, schoolbesturen, adviesbureaus en zelfstandigen. Je kunt op hun foto klikken om het volledige interview te lezen.

Bijzondere samenwerkingen
We zijn de afgelopen jaren met een aantal toonaangevende partijen een samenwerking aangegaan. We hebben ze naar hun beweegredenen gevraagd.

Martin Bootsma
Auteur ‘’En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?’
5

In de Competentie Thermometer komen alle punten uit de top 20 over het handelen en het gedrag van de leerkracht op basis van het gedachtegoed van John Hattie (Leren zichtbaar maken) in enigerlei vorm terug. Het assessment meet wat je graag zou willen en geeft een helder antwoord op twee belangrijke kwaliteitsvragen die de leerkracht zichzelf stelt: “Doe ik de goede dingen?” en “Doe ik die dingen goed genoeg?”. De methode geeft een leerkracht feedback en levert daarmee een bijdrage aan verdere professionele ontwikkeling.

Referenties van schoolbesturen
Scholen en schoolbesturen door heel Nederland maken gebruik van onze methode. We hebben een aantal assessoren om hun ervaringen gevraagd.

Anne Dijkema
Stichting Archipel
5

Soms heb je leerkrachten waarbij je niet goed je vinger op de zere plek kunt leggen, het is dan ook niet duidelijk waar de verbeterkansen liggen. Door de scherpe foto en het complete beeld dat je van een leerkracht krijgt, kun je veel beter vaststellen waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Vooral bij twijfel is de Competentie Thermometer dus heel erg handig. Zeer regelmatig heb ik enthousiaste leerkrachten bezocht die het erg goed deden. Dan is het afnemen van een assessment echt een feestje, zowel voor de leerkracht als voor mij.

Iris Fonville
Het Vogelnest
5

De methode maakte een heel professionele en complete indruk, ook het gebruikersgemak sprak erg aan. Wij wilden vooral gelijkheid en uniformiteit creëren bij het meten van kwaliteit. De assessmentrapportage gebruik ik als input voor de gesprekscyclus. De rapportage is een aanvulling op de andere informatie die ik al over het betreffende teamlid heb. De afspraak om de methode in te zetten ten behoeve van de gesprekscyclus is op stichtingsniveau gemaakt. Iedere locatie heeft dan ook een assessor.

Frans van de Gevel
Paus Johannesschool
5

Binnen de stichting is afgesproken dat alle leerkrachten zullen deelnemen aan een assessment. Daar wordt nu aan gewerkt, maar het gaat nog wel even duren voor dat dit doel is gerealiseerd. De methode wordt ontwikkelingsgericht ingezet. Bij sommige leerkrachten zit soms nog wel een stukje angst. Ik begin daarom met mensen die geen angst hebben, vervolgens laat ik hen hun ervaringen delen in de teamvergadering. De Competentie Thermometer is laagdrempelig en een prima sturingsinstrument.

Marleen Huisman
Stichting Katholiek Onderwijs Haaren
5

Ik gun het elke leerkracht, want het is een fantastische methode. Erg leuk om te zien is dat leerkrachten binnen ons bestuur er zelf om vragen om aan een assessment deel te mogen nemen. Intern noemen wij een dergelijke dag een VIP-dag omdat de leerkracht centraal staat. De Competentie Thermometer laat mensen heel erg naar zichzelf kijken, externe factoren worden voor een belangrijk deel uitgesloten. Ondanks het feit dat ik soms pittige feedback moest geven, ging iedereen toch altijd huppelend de deur uit.

Mark van Leeuwen
OBS De Zuidooster
5

De methode is prettig en tijdbesparend. Het fijne is dat je je bevindingen makkelijk op dezelfde dag kunt uitwerken. Voorheen werkte ik met allerlei losse notities en dan moest ik me er de volgende dag echt toe zetten om alsnog dat verslag te schrijven. Dat duurde lang en bovendien zat niet alles meer zo vers in je geheugen. Ik zie dat leerkrachten er onderling over spreken en dat er positief op gereageerd wordt. Men vond het in het begin spannend, maar nu ziet men het als een cadeautje. In het nagesprek ontstaan er iedere keer heel boeiende discussies. De Competentie Thermometer is een uitstekend middel om jezelf als leidinggevende te dwingen om de tijd te nemen voor een leerkracht.

Jan Vlot
Stedelijk Dalton Lyceum
5

Het werken met de Competentie Thermometer wordt als objectief ervaren. De leraren herkennen zich ook in de mindere scores, vinden dat er correct wordt geformuleerd en dat er bruikbare ontwikkeltips worden beschreven. De training was uitermate effectief. Na de veertiendaagse oefenperiode konden we gelijk aan de slag. Ik zou geen directe verbeterpunten kunnen noemen om de training beter te laten verlopen. Toen wij de training volgden, was er nog niet zo veel ervaring in het voortgezet onderwijs. Dat is inmiddels veranderd.

Dennis Burger
De Marinx
5

De Competentie Thermometer is een goed middel om mensen in beweging te krijgen. Daarbij komt dat je door het uitvoeren van een assessment zelf ook anders en breder naar mensen gaat kijken. Het is erg prettig om volgens dezelfde standaard te meten. De bevindingen naar aanleiding van de steekproef openen de ogen van iedereen. Ik vind het mooi dat er veel verschillende meetmethoden zijn en dat er een prachtige rapportage met ontwikkelpunten voor de leerkracht wordt gegenereerd. Leerkrachten krijgen beter inzicht in hun eigen capaciteiten, vooral ook vanuit een positief perspectief gezien. De rapportage is erg fraai, compact en heel persoonlijk te maken.

Jan Tol
Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
5

Voorheen zetten we de Competentie Thermometer in bij het beoordelen van nieuw personeel, maar inmiddels doen we dat ook voor het zittend personeel. Bijvoorbeeld in verband met het verkrijgen van een vaste aanstelling. We gebruiken de applicatie ook als er een verbetertraject moet plaatsvinden. Je hebt een geweldig startpunt om op basis van de resultaten van het assessment doelen te formuleren. Ik sluit niet uit dat we in de toekomst meer doelen zullen nastreven bij het gebruik ervan. Eigenlijk zou deze training een vast onderdeel moeten uitmaken van opleidingen voor schoolleiders. Ik vind dat iedere directeur dit zou moeten beheersen. Je leert kritisch en objectief kijken.

Tonnie van Laar
SBO Universum
5

Het is een heel duidelijk en vooral ook prettig instrument. Er ontstaat een compleet beeld van de leraar vanuit verschillende invalshoeken: observaties, persoonlijkheid, 360 graden feedback, etc. Het is flexibel en daarbij is de uniformiteit erg fijn. Al met al kost het één dag werk. Het is een stuk persoonlijke aandacht voor de betreffende leraar en mensen waarderen dat. De conceptrapportage is prima aanpasbaar als daar aanleiding toe is. Voor het schrijven van de tekst neem ik voldoende tijd, ik vind het erg belangrijk om daar zorgvuldig bij stil te staan. Ik slaap er een nachtje over en doe het nagesprek op de volgende dag.

Arthur Nowack
RKBS De Windwijzer
5

Ik zet de Competentie Thermometer in als ontwikkelassessment. Je krijgt een prachtig plaatje van het betreffende moment. Op basis daarvan kan de leerkracht een persoonlijk ontwikkelplan opstellen. Ook is het een goede manier om te bepalen welke scholing nodig of gewenst is, daarbij rekening houdend met de vaardigheden en de capaciteiten van de betreffende persoon. De methode is een mooi hulpmiddel en een goede spiegel (reflectie) voor leerkrachten.

Peter van Berkel
OBS De Vos
5

De mensen die bij het assessment betrokken zijn, worden door nette e-mails uitgenodigd om deel te nemen. Dat is fijn. De mensen die deelnemen, doen dit heel serieus. De capaciteitentest ervaren ze als zwaar, de 360°-feedbackvragenlijsten vinden ze leuk. In eerste instantie waren sommigen onzeker ("Oh jé, wat hangt ons boven het hoofd en wat gebeurt er daarna?"), nu is dat over. Op school is het wel een serieus gespreksonderwerp. Verder merk ik dat het informatie oplevert die mensen serieus oppakken. Soms gaat men zelf op zoek naar oplossingen of verbeteringen, soms roep ik externe hulp in. De mensen geven aan zich over het algemeen goed in de rapportage te herkennen.

Rutger Slok
De Terp
5

Men loopt op school vaak tegen dezelfde dingen aan. Vervolgens probeert iedereen wat, maar dat is niet altijd samenhangend. Ik merk dat mensen graag één lijn willen en daar helpt de Competentie Thermometer bij. Ik heb ook wel eens gemerkt dat het mensen heeft geholpen om een andere beroepskeuze te maken. Dit was lastig en goed tegelijk. Verder vind ik het erg mooi om te merken dat leerkrachten in het nagesprek altijd aangeven zich te herkennen in de rapportage, ook als er meerdere ontwikkelpunten zijn.

Referenties van onderwijsadviesbureaus
Ook onderwijsadviesbureaus maken gebruiken van onze app. We hebben hen gevraagd wat ze van De Competentie Thermometer vinden en hoe ze deze inzetten.

Peter Lambregts
Inschool
5

Het is een instrument met een zeer volledige inhoud waarmee het erg goed mogelijk is om tot een beoordeling van leraar te komen op basis van het presteren in de klas. Het is erg fijn dat veel informatie vanzelf in je applicatie komt: bijvoorbeeld de uitkomsten van de 360°-feedbackmeting en de verschillende vragenlijsten. Ik vind het erg prettig dat ik -naast hetgeen de Competentie Thermometer biedt- ook mijn eigen indrukken kwijt kan in het verslag. Ik heb ondertussen flink wat assessments afgenomen en kan zeggen dat de methodiek inmiddels past als een handschoen.

Judith Kets
InterZin
5

De Competentie Thermometer vormt een heel praktische aanvulling op ons bestaande aanbod. Wij richten ons voor een belangrijk deel op coaching van docenten en op interim-management. Bij het coachen levert de assessmentrapportage een mooie nulmeting op. Hierna voeren wij vaak vervolgopdrachten uit. Ik ben positief over de applicatie. Het is een prettig instrument waarmee ik uitstekend kan werken. De tijd die ik ermee kwijt ben, is te overzien. De prijs-kwaliteit verhouding is goed, dat is mijn ervaring, maar ook die van onze klanten.

Bertie de Beuze
Genster Groep
5

Wij zijn in Amsterdam nauw betrokken bij de uitvoering het KBA-programma in het kader van de Amsterdamse verbeteraanpak. Ik heb ondertussen veel ervaring met het uitvoeren van klassenobservaties, dit met behulp van een kijkwijzer. Die kijkwijzer is echter niet geijkt, terwijl we daar wel behoefte aan hadden. Die van de Competentie Thermometer biedt dit wel. Het is een fantastisch instrument dat geheel voldoet aan onze behoefte om gestructureerd te werken. Daarbij is het ook erg prettig dat er naast de kijkwijzer nog andere modules zijn. Je kunt dus een heel complete "foto" van de leerkracht maken.

Juliette van Dijk
Irisz
5

"Irisz kijkt graag breder dan het klassieke competentiedenken. Aanvankelijk waren we dan ook wat sceptisch, maar gebleken is dat de methode niet labelt. Wij zetten de applicatie voornamelijk in als ontwikkelassessment. We gaan op basis van de verkregen informatie zorgvuldig na waar de kansen van de betreffende leraar liggen. Wij zetten dus in op de leerbaarheid van de deelnemer aan het assessment. De Competentie Thermometer maakt het werken op basis van kansen heel goed mogelijk. Het is erg prettig dat de applicatie breed is opgebouwd, er zijn diverse modules die je tot je beschikking hebt. Verder is het fijn dat er een stevige inhoudelijke basis aan ten grondslag ligt.

Referenties van zelfstandigen
We hebben ook zelfstandige onderwijsadviseurs, coaches en psychologen opgeleid tot assessor. Deze eenpitters hebben we gevraagd om hun ervaringen.

Alfred Jeths
Edumate
5

De Competentie Thermometer werkt snel en makkelijk, zeker als je er wat meer hebt afgenomen. Wat ik ook prettig vind, is dat er voldoende mogelijkheden zijn om dingen van jezelf in de rapportage op te nemen. Je kunt de rapportage dusheel persoonlijk maken. De leraren vinden het prettig om een assessment op deze wijze te ondergaan. Ze herkennen zich zonder uitzondering prima in mijn bevindingen. Wat verder handig is: je hoeft het assessment niet altijd helemaal te doen. Je kiest wat je wilt en kan de applicatie op maat inzetten. Zeker nu je kunt kiezen uit verschillende assessmentprofielen.

Hilbert de Vries
Vrisico
5

Het werkt echt super en ontzettend gemakkelijk. Ik doe het assessment met behulp van de iPad, maar werk de rapportage verder uit op een iBook. Ik heb inmiddels al heel veel assessments afgenomen en mijn ervaringen zijn alleen maar positief. De deelnemers vinden het vaak wel spannend, maar herkennen zichzelf goed in de rapportage en zijn blij met de ontwikkeltips. Dit zijn mooie handvatten waarmee je concreet aan de slag kunt.

Janny Vonk
PerpetuuManagement
5

Het beoordelen van leerkrachten met de traditionele methodieken vraagt veel tijd en is duur. De Competentie Thermometer is een methodiek waarmee je je bij het uitvoeren van een assessment vooral kunt richten op wat belangrijk is, namelijk het in beeld brengen van de kwaliteit van de leerkracht. Omdat de applicatie een stevige startrapportage genereert, kost het definitief maken van de rapportage relatief weinig tijd. Wat erg fijn is, is dat je je eigen sausje over het verslag kunt gieten.