Referentie van De Windwijzer

In juli 2014 interviewden we Arthur Nowack, directeur van R.K.B.S. De Windwijzer in Den Helder (Stichting Sarkon) en gecertificeerd assessor sinds oktober 2012. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Arthur Nowack
RKBS De Windwijzer
5

Ik zet de Competentie Thermometer in als ontwikkelassessment. Je krijgt een prachtig plaatje van het betreffende moment. Op basis daarvan kan de leerkracht een persoonlijk ontwikkelplan opstellen. Ook is het een goede manier om te bepalen welke scholing nodig of gewenst is, daarbij rekening houdend met de vaardigheden en de capaciteiten van de betreffende persoon. De methode is een mooi hulpmiddel en een goede spiegel (reflectie) voor leerkrachten.

Hoe heb je met ons kennisgemaakt?

"Een aantal directeuren had al over de Competentie Thermometer gehoord. Daarna volgde er een presentatie in ons directieoverleg. Ik wilde graag nauw betrokken zijn om te voorkomen dat we een instrument zouden gaan aanschaffen waar we niets mee zouden gaan doen en was dus aanvankelijk behoorlijk kritisch."

Wat was je motivatie om er mee te gaan werken?

"Ik zet de Competentie Thermometer in als ontwikkelassessment. Je krijgt een prachtig plaatje van het betreffende moment. Op basis daarvan kan de leerkracht een persoonlijk ontwikkelplan opstellen. Ook is het een goede manier om te bepalen welke scholing nodig of gewenst is, daarbij rekening houdend met de vaardigheden en de capaciteiten van de betreffende persoon. De methode is een mooi hulpmiddel en een goede spiegel (reflectie) voor leerkrachten."

Welke doelen streeft De Windwijzer na met de applicatie?

"Zoals gezegd zet ik de methode in om leerkrachten in ontwikkeling te zetten. Binnen ons bestuur is een afspraak dat bij elke leerkracht minimaal één keer in zijn loopbaan een assessment wordt afgenomen. Bij elke startende leerkracht wordt ook een assessment afgenomen. We hebben een werkgroep die zich beleidsmatig met de Competentie Thermometer bezig houdt. In de toekomst heeft iedere assessor van Sarkon waarschijnlijk naast zijn eigen school ook een andere -vaste- school waar hij/zij assessments afneemt. Dit is afhankelijk van de inventarisatie die komend schooljaar zal plaats vinden."

Hoe zijn je ervaringen tot dusver?

"Ik ben helemaal om en erg positief. Met behulp van de applicatie kan je mensen uitstekend in hun ontwikkeling zetten. Daarbij ervaren leerkrachten het als een cadeautje. Niet alleen de rapportage, maar vooral ook de hele dag die je aan hen besteedt en met hen optrekt. Je bent gewoon de hele dag lekker samen aan het werk. Je komt vaak ook tot veel diepere gesprekken, heel anders dan bijvoorbeeld gesprekken in de wandelgang. Toen ik de methode introduceerde, waren er direct meerdere mensen enthousiast. Ze krijgen uitstekend zicht in hun vaardigheden, maar ook bijvoorbeeld in hun interesses. Soms doe je verrassende ontdekkingen waarbij mensen zeggen: "Ja, nu ik er nog eens over nadenk, is dat eigenlijk ook zo." Het valt me op dat veel leerkrachten bij de 360°-feedbackmeting ook collega’s kiezen die niet direct tot hun eigen kring behoren, dat vind ik heel positief."

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt delen?

"De leerkrachten vinden het fijn om alles een keer zwart op wit te hebben. Sinds enige tijd zijn er meerdere assessmentprofielen die je kunt gebruiken. Voorlopig blijf ik echter kiezen voor de meest uitgebreide variant (PO-001) omdat je daarmee heel sterk in de leerkracht kunt investeren. Mijn adjunct-directeur heeft ook al aangegeven de training te willen volgen."