Referentie van Basisschool Franciscus

In april 2016 interviewden we Marleen Huisman, directeur onderwijs van Stichting Katholiek Onderwijs Haaren in Biezenmortel. Marleen volgde de basistraining tot assessor in april 2015 en vertelt over haar ervaringen.

Marleen Huisman
Stichting Katholiek Onderwijs Haaren
5

Ik gun het elke leerkracht, want het is een fantastische methode. Erg leuk om te zien is dat leerkrachten binnen ons bestuur er zelf om vragen om aan een assessment deel te mogen nemen. Intern noemen wij een dergelijke dag een VIP-dag omdat de leerkracht centraal staat. De Competentie Thermometer laat mensen heel erg naar zichzelf kijken, externe factoren worden voor een belangrijk deel uitgesloten. Ondanks het feit dat ik soms pittige feedback moest geven, ging iedereen toch altijd huppelend de deur uit.

Hoe heb je met ons kennisgemaakt?

De aanleiding was dat wij al lange tijd geleden op objectieve wijze de kwaliteit van een leerkracht vast wilden stellen. Door te surfen op het internet kwamen we uit bij de Competentie Thermometer waarna we een assessor hebben ingehuurd. Omdat dit zo goed beviel, hebben we besloten om zelf een medewerker te laten opleiden.

Welke doelen streef je na bij het werken met onze methode?

Wij hebben binnen ons bestuur afgesproken dat er in elk geval een assessment wordt afgenomen als een leerkracht een vaste aanstelling krijgt of van startbekwaam naar vakbekwaam gaat. Daarnaast zetten we de methode in als een leerkracht van salarisschaal LA naar LB gaat. Verder is het beleid om bij alle leerkrachten eens per vier jaar een assessment af te nemen. De Competentie Thermometer wordt binnen ons bestuur ook ingezet als onderdeel van de gesprekkencyclus en levert daartoe dus prima input.

Hoe zijn je ervaringen tot dusver?

Ik gun het elke leerkracht, want het is een fantastische methode. Erg leuk om te zien is dat leerkrachten binnen ons bestuur er zelf om vragen om aan een assessment deel te mogen nemen. Intern noemen wij een dergelijke dag een VIP-dag omdat de leerkracht centraal staat. De Competentie Thermometer laat mensen heel erg naar zichzelf kijken, externe factoren worden voor een belangrijk deel uitgesloten. Ondanks het feit dat ik soms pittige feedback moest geven, ging iedereen toch altijd huppelend de deur uit. Het was mooi om te zien dat Iedereen het aanvankelijk heel spannend vond, maar dat het nu veel meer gewoon is geworden. Dit komt misschien ook omdat de leerkracht zijn of haar ervaringen deelt met het team en het daarmee dus gemeengoed wordt. De directeuren ervaren de rapportage en het gesprek als prettig. Zij hebben zelf niet altijd tijd, maar krijgen op basis van mijn rapportage heel concrete ontwikkelsuggesties aangereikt. Dat helpt hen om door te pakken. Daarnaast wordt ook de intern begeleider in dit proces betrokken, dus ook van die kant wordt de ontwikkeling gestimuleerd.

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt delen?

De assessmentrapportage ziet er heel professioneel uit, dit wordt enorm gewaardeerd. De leerkracht wordt in de volle breedte in beeld gebracht, waarbij het erg prettig is dat de gegevens met betrekking tot persoonlijkheid en interesse heel erg meehelpen in samenhang met observaties. Mijn bevindingen dagen altijd uit tot een goed gesprek met de leerkracht. Dat komt mede omdat alles positief en ontwikkelingsgericht wordt geformuleerd. Als assessor moet je je heel bewust zijn van de rol die je speelt.

Mogen geïnteresseerden je benaderen ter referentie?

Zeker weten! Je vindt mijn gegevens bovenaan deze pagina.