Referentie van Het Vogelnest

In april 2016 interviewden we Iris Fonville. Ze is directeur van Het Vogelnest en van Vroonestein van Stichting Trinamiek in IJsselstein. Iris is assessor sinds juni 2014 en vertelt over haar ervaringen.

Iris Fonville
Het Vogelnest
5

De methode maakte een heel professionele en complete indruk, ook het gebruikersgemak sprak erg aan. Wij wilden vooral gelijkheid en uniformiteit creëren bij het meten van kwaliteit. De assessmentrapportage gebruik ik als input voor de gesprekscyclus. De rapportage is een aanvulling op de andere informatie die ik al over het betreffende teamlid heb. De afspraak om de methode in te zetten ten behoeve van de gesprekscyclus is op stichtingsniveau gemaakt. Iedere locatie heeft dan ook een assessor.

Hoe heb je met ons kennisgemaakt?

Dat was nog voordat onze stichting ging fuseren, dus inmiddels enkele jaren geleden. De Competentie Thermometer is gepresenteerd tijdens het directieberaad waarna er is besloten om de methode in te zetten. De methode maakte een heel professionele en complete indruk, ook het gebruikersgemak sprak erg aan. Wij wilden vooral gelijkheid en uniformiteit creëren bij het meten van kwaliteit. In hetzelfde jaar hebben wij ook de basistraining gevolgd.

Welke doelen streef je na bij het werken met onze methode?

Vooral goed inzichtelijk maken wat de stand van zaken is m.b.t. de competenties en vervolgens om daar ook iets mee te doen. Werken aan je ontwikkeling dus, een leven lang leren. De assessmentrapportage gebruik ik als input voor de gesprekscyclus. De rapportage is een aanvulling op de andere informatie die ik al over het betreffende teamlid heb. De afspraak om de methode in te zetten ten behoeve van de gesprekscyclus is op stichtingsniveau gemaakt. Iedere locatie heeft dan ook een assessor.

Hoe zijn je ervaringen tot dusver?

Mensen vonden het aanvankelijk best spannend. Nadat ik het in de Medezeggenschapsraad en vervolgens in de teams heb verteld, ging alles een beetje de luwte in. Ik heb de Competentie Thermometer aanvankelijk ingezet voor mensen die in een LB-functie wilden. Na de afname heb ik deze mensen in een teamvergadering hun ervaringen laten vertellen. Toen kreeg de methode een gezicht. De spanning blijft, maar als het rapport er ligt, vinden mensen het een cadeautje. Vooral ook wat ze zelf hebben gescoord t.a.v. persoonlijkheid en interesses. Al met al vindt men het achteraf erg meevallen, maar soms is het natuurlijk ook confronterend. Als men een andere zienswijze heeft en houdt, dan rapporteer ik dat mee.

Bij de keuze voor de deelnemers die participeren in het 360°-feedbackonderzoek laat ik de mensen vrij. Leerkrachten vinden het heel leuk om de feedback terug te lezen.

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt delen?

Ik stel eerst goed vast wat het doel van mijn onderzoek is en welke onderdelen ik daarvoor nodig heb. Zo kan het voorkomen dat ik bijvoorbeeld geen capaciteitentest afneem. Meestal verdeel ik de verschillende activiteiten die in het kader van het assessment plaatsvinden over enkele dagen. Wat betreft de ontwikkeltips voeg ik vaak ook nog heel schoolspecifieke tips toe.

Mogen geïnteresseerden je benaderen ter referentie?

Zeker! Mijn e-mailadres is info@hetvogelnest.nl.