Referentie van Lei Ortmans

In november 2016 vroegen we Lei Ortmans als onderwijsmanager van het Arcus College in Heerlen naar zijn ervaringen met onze individuele begeleiding.

Lei Ortmans
Arcus College
5

De coachingsdag vormt een waardevolle aanvulling op de praktische training. Door de constructieve feedback van de begeleider word je je er als assessor heel goed van bewust wat het betekent om een assessment bij een docent af te nemen. Mijn enthousiasme over de Competentie Thermometer is alleen maar verder toegenomen.