Referentie van OBS De Vos

In juli 2014 interviewden we Peter van Berkel, directeur van OBS De Vos in Voorschoten (Stichting Voorschotense Openbare School) en gecertificeerd assessor sinds september 2013. Hij vertelt over zijn ervaringen.

Peter van Berkel
OBS De Vos
5

De mensen die bij het assessment betrokken zijn, worden door nette e-mails uitgenodigd om deel te nemen. Dat is fijn. De mensen die deelnemen, doen dit heel serieus. De capaciteitentest ervaren ze als zwaar, de 360°-feedbackvragenlijsten vinden ze leuk. In eerste instantie waren sommigen onzeker ("Oh jé, wat hangt ons boven het hoofd en wat gebeurt er daarna?"), nu is dat over. Op school is het wel een serieus gespreksonderwerp. Verder merk ik dat het informatie oplevert die mensen serieus oppakken. Soms gaat men zelf op zoek naar oplossingen of verbeteringen, soms roep ik externe hulp in. De mensen geven aan zich over het algemeen goed in de rapportage te herkennen.

Hoe heb je met ons kennisgemaakt?

"Ik werkte in Amsterdam en sprak twee directeuren die de tweedaagse assessortraining hadden gevolgd. Zij waren erg enthousiast. Ik had al eerder voorbeeldrapportages gezien en ben me er toen weer in gaan verdiepen. Daarna heb ik besloten om me in te schrijven voor de training."

Wat was je motivatie om er mee te gaan werken?

"Ik gebruik de Competentie Thermometer als nulmeting, dit is het startpunt van de gesprekkencyclus die wij op De Vos hanteren. Op basis van mijn bevindingen stellen we de doelen voor de komende periode vast. Omdat ik de mensen goed ken, maak ik ook gebruik van informatie die ik op andere manier over de leerkrachten heb verzameld. Uiteindelijk doen alle 36 leerkrachten een assessment. Ik doe dit samen met de beide locatieleiders verdeeld over drie schooljaren."

Welke doelen streeft OBS De Vos na met de applicatie?

"Ten eerste geeft de rapportage goed inzicht in de sterke en zwakke punten van de leerkracht. Omdat het een veelomvattend instrument is, krijg je een volledig beeld. Zoals al eerde gezegd gebruik ik het als startpunt voor ontwikkeling, uiteindelijk doen we ook een nameting om de groei te bepalen. Ik sluit niet uit dat ik de methode ook ga gebruiken bij de beoordeling. Wellicht laat ik dit dan door externen uitvoeren."

Hoe zijn je ervaringen tot dusver?

"De mensen die bij het assessment betrokken zijn, worden door nette e-mails uitgenodigd om deel te nemen. Dat is fijn. De mensen die deelnemen, doen dit heel serieus. De capaciteitentest ervaren ze als zwaar, de 360°-feedbackvragenlijsten vinden ze leuk. In eerste instantie waren sommigen onzeker ("Oh jé, wat hangt ons boven het hoofd en wat gebeurt er daarna?"), nu is dat over. Op school is het wel een serieus gespreksonderwerp. Verder merk ik dat het informatie oplevert die mensen serieus oppakken. Soms gaat men zelf op zoek naar oplossingen of verbeteringen, soms roep ik externe hulp in. De mensen geven aan zich over het algemeen goed in de rapportage te herkennen."

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt delen?

"Ik vertel graag door dat ik werk met de Competentie Thermometer en heb verschillende directeuren enthousiast gemaakt. Ik zie de meerwaarde: de rapportage geeft richting, uiteraard is het nodig om daarna een ontwikkeling in gang te zetten. Zoals gezegd, het middel past heel goed in de gesprekkencyclus."