Referentie van OBS De Zuidooster

In augustus 2014 interviewden we Mark van Leeuwen, directeur van OBS De Zuidooster (onderdeel van Stichting Auro) in Aalsmeer. Mark is gecertificeerd assessor sinds april 2013 en vertelt over zijn ervaringen.

Mark van Leeuwen
OBS De Zuidooster
5

De methode is prettig en tijdbesparend. Het fijne is dat je je bevindingen makkelijk op dezelfde dag kunt uitwerken. Voorheen werkte ik met allerlei losse notities en dan moest ik me er de volgende dag echt toe zetten om alsnog dat verslag te schrijven. Dat duurde lang en bovendien zat niet alles meer zo vers in je geheugen. Ik zie dat leerkrachten er onderling over spreken en dat er positief op gereageerd wordt. Men vond het in het begin spannend, maar nu ziet men het als een cadeautje. In het nagesprek ontstaan er iedere keer heel boeiende discussies. De Competentie Thermometer is een uitstekend middel om jezelf als leidinggevende te dwingen om de tijd te nemen voor een leerkracht.

Hoe heb je met ons kennisgemaakt?

"Onze personeelsconsulent, zelf ook gecertificeerd assessor, heeft een presentatie gegeven in het directieberaad van onze stichting. Ik vond dat boeiend en ben me verder gaan verdiepen in de materie. In verband met interne wisselingen heeft het schoolbestuur me echter gevraagd om alles nog even te parkeren. In een later stadium hebben wij een externe assessor ingehuurd in verband met het afnemen van een assessment. Dat is erg goed bevallen. Ik was overtuigd van het nut, heb een informatiebijeenkomst bezocht en me ingeschreven voor de assessortraining."

Wat was je motivatie om er mee te gaan werken?

"Onze stichting werkt ook met De Digitale Gesprekscyclus, een webapplicatie van dezelfde makers om alles rondom het personeelsdossier online vast te leggen. De Competentie Thermometer werkt aanvullend. Het is belangrijk om met je leerkrachten in gesprek te gaan over het vak, maar dat moet dan wel op basis van een duidelijke structuur en een goede inhoud. De Competentie Thermometer levert hier een belangrijke bijdrage aan, zeker in samenhang met De Digitale Gesprekscyclus. We waren ook klaar met het papieren gedoe, nu worden alle personeelsgegevens keurig digitaal opgeslagen."

Welke doelen streef je na bij het werken met onze methode?

"Ik wil bereiken dat mensen inzien dat blijvende ontwikkeling in het onderwijs nodig is: een leven lang leren. Ook wil ik bereiken dat mensen leren reflecteren op hun eigen handelen en dat ze van elkaar leren. Dat laatste kun je heel goed realiseren met de Competentie Thermometer: als iemand sterk scoort op bepaalde competenties, geeft hem dat vertrouwen en mij de mogelijkheid om deze leraar te vragen om bepaalde taken en verantwoordelijkheden binnen de school op te pakken zoals bijvoorbeeld ondersteuning van andere leerkrachten."

Hoe zijn je ervaringen tot dusver?

"De adjunct-directeur (ook assessor) en ik hebben nu acht assessments op school afgenomen, binnenkort starten we met een nieuwe groep leerkrachten. De methode is heel prettig en tijdbesparend. Het fijne is dat je je bevindingen gemakkelijk op dezelfde dag kunt uitwerken. Voorheen werkte ik met allerlei losse notities en dan moest ik me er de volgende dag toe zetten om alsnog een verslag te schrijven. Daar was ik dan behoorlijk lang mee bezig. Bovendien zitten dingen niet meer zo vers in je geheugen en ben je wellicht ook minder objectief. Door de waan van alle dag kwam het er soms ook niet meer van.

Ik zie dat leerkrachten er onderling over spreken en dat er positief op gereageerd wordt. Men vond het in het begin spannend, maar nu ziet men het als een cadeautje. In het nagesprek ontstaan er iedere keer heel boeiende discussies. De Competentie Thermometer is een uitstekend middel om jezelf als leidinggevende te dwingen om de tijd te nemen voor een leerkracht."

Stichting Auro gebruikt De Digitale Gesprekscyclus ook

Kun je beschrijven hoe je beide methoden in samenhang met elkaar gebruikt?

"Goede gesprekken leiden tot betere leerkrachten, dus tot beter onderwijs. Dit is het uitgangspunt dat we hanteren binnen de school. Met behulp van De Digitale Gesprekscyclus kun je kleine doelen stellen waarmee alles goed overzichtelijk blijft en waarbij de verantwoordelijkheden concreet worden vastgelegd. De Competentie Thermometer zorgt bij de gesprekken voor de input. De eindrapportage is een mooi plaatje met de sterke en de zwakke punten van een leerkracht op basis waarvan een onderbouwd persoonlijk ontwikkelplan kan worden geschreven. De beide methoden werken dus complementair."

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt delen?

"Bij het doen van klassenobservaties krijg je misschien niet direct op alle vragen een antwoord. Als dit zo is, dan moet je dus nog een keer de klas in. Dat kan heel gemakkelijk, want de volgende keer ga je gewoon door waar je gebleven was. Verder is het erg belangrijk dat je alleen scoort wat je op het betreffende moment daadwerkelijk waargenomen hebt. Werk dus niet op basis van veronderstellingen...

Tot slot: ik hoor vaak mensen zeggen dat ze niet aan dit soort werkzaamheden toekomen. Het is altijd druk, grote school, weinig tijd, dit zijn argumenten die wat mij betreft geen rol mogen spelen."

Mogen geïnteresseerden je benaderen ter referentie?

"Ja, mensen mogen mij benaderen voor zowel de Competentie Thermometer als De Digitale Gesprekscyclus."

OBS De Zuidooster
T.a.v. Mark van Leeuwen
Catharina Amalialaan 66a
1432 JT Aalsmeer

Telefoon: 0297-366663
E-mail: info@obszuidooster.nl
Website: www.obszuidooster.nl