Referentie van de Paus Johannesschool

In april 2016 interviewden we Frans van de Gevel, directeur onderwijs van de Paus Johannesschool van Stichting Atrium in Noord-Scharwoude. Frans volgde de basistraining tot assessor in mei 2013 en vertelt over zijn ervaringen.

Frans van de Gevel
Paus Johannesschool
5

Binnen de stichting is afgesproken dat alle leerkrachten zullen deelnemen aan een assessment. Daar wordt nu aan gewerkt, maar het gaat nog wel even duren voor dat dit doel is gerealiseerd. De methode wordt ontwikkelingsgericht ingezet. Bij sommige leerkrachten zit soms nog wel een stukje angst. Ik begin daarom met mensen die geen angst hebben, vervolgens laat ik hen hun ervaringen delen in de teamvergadering. De Competentie Thermometer is laagdrempelig en een prima sturingsinstrument.

Hoe heb je met ons kennisgemaakt?

Ik heb enkele jaren geleden met de Competentie Thermometer kennis gemaakt. Ik wilde de kwaliteit van leraren in kaart brengen en heb de methode toen intern onder de aandacht gebracht. Vervolgens zijn alle directeuren van Stichting Atrium opgeleid.

Welke doelen streef je na bij het werken met onze methode?

Binnen Stichting Atrium is afgesproken dat alle leerkrachten zullen deelnemen aan een assessment. Daar wordt nu aan gewerkt, maar het gaat nog wel even duren voor dat dit doel is gerealiseerd. De methode wordt ontwikkelingsgericht ingezet.

Hoe zijn je ervaringen tot dusver?

Bij leerkrachten zit soms nog wel een stukje angst. Ik begin daarom met mensen die geen angst hebben, vervolgens laat ik hen hun ervaringen delen in de teamvergadering. Mensen die van de pabo komen, hebben die angst niet. Zij zijn het gewend om op deze wijze in hun werk gevolgd te worden. De Competentie Thermometer is laagdrempelig en een prima sturingsinstrument.

Het is erg belangrijk om op stichtingsniveau voortijds duidelijke afspraken te maken over de inzet van de methode, dus wanneer, voor wie, etc. Anders kan er onduidelijkheid ontstaan. Dit geldt met name voor mensen die een bepaald verleden hebben, het geldt niet voor de jongere werknemers.

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt delen?

Als ik met kijkwijzers kleutergroepen in ga, dan zijn sommige items wat lastig te scoren. Soms sla ik dan ook een item over.

Mogen geïnteresseerden je benaderen ter referentie?

Dag mag altijd. Mijn e-mailadres is f.vdgevel@atriumscholen.nl.