Referentie van Claire Reinders

Bij Claire Reinders, intern begeleider op de ASG in Almere, is een assessment afgenomen met behulp van de Competentie Thermometer. Op ons verzoek schreef Laurens daar het volgende over:

"Een assessment is best spannend, maar uiteindelijk was het vooral een interessante dag. Het assessment is grotendeels gericht op de praktijk. De assessor begon met het analyseren van alle documenten die ik had aangeleverd als bewijsstukken voor de verschillende competenties. Daarna kon ik in een interview duidelijk maken hoe ik bepaalde situaties aanpak. Dat leverde een boeiend gesprek op.

Aan het einde van het assessment kreeg ik van de assessor meteen een terugkoppeling over het resultaat en dat was prettig. Ik ontving bruikbare ontwikkelsuggesties om nog verder te groeien in mijn vak. Deze adviezen zijn opgenomen in een duidelijke rapportage, die ik al snel na het assessment ontving. Het rapport heb ik met een glimlach zitten lezen, omdat het zo herkenbaar was.

Voor mij was het goed om eens langs een objectieve meetlat te worden gelegd en op die manier inzicht te krijgen in mijn eigen vakbekwaamheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik ben heel tevreden met het resultaat en het heeft mijn zelfvertrouwen vergroot."

Laurens van Denderen
Prinses Beatrixschool Heemstede
5

De Competentie Thermometer heeft mij inzicht gegeven in mijn functioneren als leerkracht. Het geeft een overzicht van verschillende essentiële vaardigheden, welke ik mijn huidige functioneren als leerkracht, op verschillende niveaus beheers.