Referentie van Ina van Ek

Ina van Ek van ASG in Almere, is opdrachtgever van een assessment dat werd afgenomen met behulp van de Competentie Thermometer. Op ons verzoek schreef Ina daar het volgende over:

"Ik ben zeer tevreden over de opbrengst van de twee afgenomen IB assessments. Het maakt op een heldere wijze inzichtelijk in hoeverre de IB er aan de competenties voldoet voor een intern begeleider. Zeker aangezien de huidige eisen die aan een IB er gesteld worden ten opzichte van een aantal jaar geleden geeft het een goed beeld van waar iemand staat.

De verbinding die wordt gelegd tussen de gesprekken, de aangeleverde documenten en de 360* feedback maken het plaatje kloppend. De aanbevelingen die worden gegeven maken dat de persoon zelf gericht stappen kan ondernemen om dingen te kunnen verbeteren, voor mij als leidinggevende is het een goed uitgangspunt om de gesprekscyclus gericht vorm te kunnen geven. "

Laurens van Denderen
Prinses Beatrixschool Heemstede
5

De Competentie Thermometer heeft mij inzicht gegeven in mijn functioneren als leerkracht. Het geeft een overzicht van verschillende essentiële vaardigheden, welke ik mijn huidige functioneren als leerkracht, op verschillende niveaus beheers.