Referentie van Jenny Oldenhuis

Jenny Oldenhuis, directeur van het Vakcollege Maarsbergen, is opdrachtgever van assessments die werden afgenomen met behulp van de Competentie Thermometer. Op ons verzoek schreef Jenny daar het volgende over:

"Mijn teamleiders hebben de assessments als een cadeautje ervaren. Intensief, zorgvuldig, compleet en zeer informatief. De terugkoppeling n.a.v. het assessment hebben ze als zeer plezierig en waardevol ervaren. Voor mij als leidinggevende waren de gesprekken met mijn teamleiders n.a.v. de rapportage een prachtig fundament.

Omdat de assessments heel breed zijn, kun je goed verbanden leggen en hebben de collega’s de mogelijkheid om in de spiegel te kijken en te zien en te ervaren waar ze goed in zijn, waar hun kracht zit, hoe ze het liefst werken en waar ze zich nog verder in kunnen versterken. De teamleiders hebben hun rapportages ook met elkaar besproken hetgeen een aanvulling is in de onderlinge samenwerking."

Laurens van Denderen
Prinses Beatrixschool Heemstede
5

De Competentie Thermometer heeft mij inzicht gegeven in mijn functioneren als leerkracht. Het geeft een overzicht van verschillende essentiële vaardigheden, welke ik mijn huidige functioneren als leerkracht, op verschillende niveaus beheers.