Referentie van Linsey Elgershuizen

Bij Linsey Elgershuizen, leerkracht op de Mariaschool in Rijswijk, is een assessment afgenomen met behulp van de Competentie Thermometer. Op ons verzoek schreef Linsey daar het volgende over:

"Het assessment heeft een breed en compleet beeld van mij als persoon en als professional opgeleverd. De uitkomst was heel passend. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn doelstellingen voor de toekomst scherp, maar realistisch voor ogen kan houden. Dit met behulp van mijn kwaliteiten en ik weet nu hoe ik mijn valkuilen beter kan opvangen."

Laurens van Denderen
Prinses Beatrixschool Heemstede
5

De Competentie Thermometer heeft mij inzicht gegeven in mijn functioneren als leerkracht. Het geeft een overzicht van verschillende essentiële vaardigheden, welke ik mijn huidige functioneren als leerkracht, op verschillende niveaus beheers.