Referentie van SBO Universum

In maart 2013 interviewden we Tonnie van Laar, intern begeleider bij SBO Universum (Amsterdam). Tonnie volgde de training tot assessor in 2011.

Tonnie van Laar
SBO Universum
5

Het is een heel duidelijk en vooral ook prettig instrument. Er ontstaat een compleet beeld van de leraar vanuit verschillende invalshoeken: observaties, persoonlijkheid, 360 graden feedback, etc. Het is flexibel en daarbij is de uniformiteit erg fijn. Al met al kost het één dag werk. Het is een stuk persoonlijke aandacht voor de betreffende leraar en mensen waarderen dat. De conceptrapportage is prima aanpasbaar als daar aanleiding toe is. Voor het schrijven van de tekst neem ik voldoende tijd, ik vind het erg belangrijk om daar zorgvuldig bij stil te staan. Ik slaap er een nachtje over en doe het nagesprek op de volgende dag.

Hoe heb je met ons kennisgemaakt?

"’Wij, dat wil zeggen de directeur en ik, zijn met de Competentie Thermometer in contact gekomen via ons eigen netwerk. De folder was de eerste kennismaking waarna we een afspraak hebben gemaakt voor een presentatie."

Wat was je motivatie om er mee te gaan werken?

"Bij ons op school was nog maar weinig dossieropbouw. De nieuwe directeur wilde hier verandering in aanbrengen. We hebben de Competentie Thermometer ingezet om goede informatie te verkrijgen bij het voeren van gesprekken met de leraren. De rapportage is hierbij een mooi beginpunt. Wij zijn begonnen met de starters en de jongere leraren. Bij de meer ervaren leraren stellen we onszelf steeds de vraag hoe relevant het nog is om de Competentie Thermometer in te zetten gelet op de periode waarin ze nog aan school verbonden zullen zijn. Onze school heeft dertien groepen, de planning is om de methode structureel in te zetten en ongeveer acht assessments per jaar te doen."

Hoe zijn je ervaringen tot dusver?

"Het is een heel duidelijk en vooral ook prettig instrument. Er ontstaat een compleet beeld van de leraar vanuit verschillende invalshoeken: observaties, persoonlijkheid, 360 graden feedback, etc. Het is flexibel en daarbij is de uniformiteit erg fijn. Al met al kost het één dag werk. Het is een stuk persoonlijke aandacht voor de betreffende leraar en mensen waarderen dat. De conceptrapportage is prima aanpasbaar als daar aanleiding toe is. Voor het schrijven van de tekst neem ik voldoende tijd, ik vind het erg belangrijk om daar zorgvuldig bij stil te staan. Ik slaap er een nachtje over en doe het nagesprek op de volgende dag."

Wat vond je van de tweedaagse certificeringstraining?

"Heel positief, alles ging als een speer. Ik had nog geen ervaring met het werken met een iPad, het is belangrijk om je daar goed op voor te bereiden als je aan de training mee gaat doen."

Hoe gebruik je de app in relatie tot je IB-taken?

"Ik ben op school nauw betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van observaties in de klas. Het sluit dus mooi aan bij wat ik doe. Ook als je coach van leraren is de rapportage heel goed bruikbaar. Dat komt door de ontwikkeltips die in de rapportage staan. Het hangt uiteraard af van je precieze taakomschrijving of je de Competentie Thermometer zult gebruiken."

Zijn er nog andere dingen die je graag wilt delen?

"’Het valt me op dat collega’s soms niet kritisch oordelen over de betreffende leraar. Wij hebben de systematiek van de Competentie Thermometer niet duidelijk gemaakt aan het gehele team, mijn tip voor andere assessoren is om dit wel te doen. Verder merk ik dat men de capaciteitentest wel een spannend onderdeel vindt."