Referentie van SPOG

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek maakt gebruik van onze applicatie, maar we hebben nog geen interview gehouden met één van de assessoren. Zodra dat wel het geval is, zal deze pagina worden aangevuld.

De Stichting Primair Onderwijs Groesbeek is de koepel van alle basisscholen binnen de gemeente Groesbeek. Ze is in 1998 ontstaan na een bestuurlijke fusie tussen een viertal schoolbesturen. De stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de hoofdlijnen van beleid en concentreert zich op strategische beleidsvorming en op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit.

Aangesloten basisscholen SPOG