Het nut voor scholen en schoolbesturen
Hieronder leggen we uit op welke manieren De Competentie Thermometer van toegevoegde waarde kan zijn binnen je organisatie.

Verbetering van onderwijskwaliteit

De Competentie Thermometer is vanaf de grond opgebouwd om de kwaliteit van leraren in kaart te brengen en te verbeteren. Scholen gebruiken onze methode in de praktijk als volgt.

 • Startpunt voor het Integraal Personeelsbeleid (op teamniveau);
 • Handig hulpmiddel (al dan niet tijdens een voortgangsgesprek) bij de ontwikkeling van een leraar;
 • Beoordelingsinstrument aan het eind van het jaar met concrete punten met ontwikkeltips;
 • Objectieve maatstaf voor bepaling van de functiemix;
 • Invulling voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) bij een nul- en/of eindmeting;
 • Invulling voor het Bekwaamheidsdossier of als handig uitgangspunt voor coaching.

Besparing op HRM-kosten

Daarnaast kan je ook in de onderstaande situaties geld besparen:

 • Vóórdat je een nieuw personeelslid aanneemt bepaal je of deze geschikt is voor zijn/haar taak. Dit voorkomt onnodige tijdsinvestering van leidinggevenden of management achteraf;
 • Als je twijfelt of je een tijdelijk contract moet omzetten naar een vast contract, dan heb je met De Competentie Thermometer een objectief hulpmiddel;
 • Als je een disfunctionerend personeelslid wilt ontslaan, dan beschik je over een onafhankelijke rapportage (bij voorkeur door een externe assessor afgenomen) die aantoont dat de kwaliteit onder de maat is.

Veelgestelde vragen door scholen

Onderstaande vragen worden ons regelmatig gesteld als we presentaties geven bij scholen.

Hoe zijn de ervaringen van leraren m.b.t. de opgeleverde rapportage?

We hebben een gedeelte van onze klanten geïnterviewd en ze gevraagd naar hun ervaringen met onze methode. Je krijgt zo een onafhankelijk beeld van hun afwegingen, ervaringen en manier van gebruik. We hebben de referenties ingedeeld naar type organisatie, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen samenwerkingspartners, schoolbesturen, adviesbureau's en zelfstandigen. Veel assessoren gaan in het interview ook in op de ervaringen van leraren. Over het algemeen is hun reactie positief en herkennen ze zich in het rapport. De ontwikkeltips worden door weinigen als kritiek ervaren.

Hoeveel tijd kost het om een assessment af te nemen en een rapportage te maken?

Het mogelijk is om in één dag een assessment af te nemen en de assessmentrapportage op te leveren. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het assessment vaak weken vóór de afnamedatum wordt aangemaakt om de deelnemer zich te kunnen laten voorbereiden op de steekproef en de gelegenheid te geven om de vragenlijsten m.b.t. persoonlijkheid en interesses in te vullen. Indien ingezet kunnen collega's in die tijd ook het onderdeel 360°-feedback invullen. Sommige assessoren kiezen ervoor om de assessmentrapportage enkele dagen later pas definitief te maken, maar dat kan in principe op de dag van afname.

Kan je ook op een andere tablet dan een iPad werken? Of op een laptop?

Het is technisch mogelijk, maar wij ondersteunen het niet. De Competentie Thermometer is geen 'native app', maar is gebouwd in HTML5 en werkt in de browser. Wij gebruiken technieken zoals 'local storage' om ervoor te zorgen dat de app ook functioneert zonder internet. We garanderen een goede werking van de applicatie op een Apple iPad 2 of nieuwer. Het is voor ons momenteel niet mogelijk om voor alle besturingssystemen, browsers en apparaten te optimaliseren. Het principe van 'bring your own device' staat ons echter erg aan en we hebben het dan ook in onze roadmap opgenomen.

Kun je zelf items toevoegen aan de observatie?

Bij de vaste observatiepunten in eerste instantie niet. Dat heeft te maken met de waardering (weging) daarvan. Er is nauw gekeken in hoeverre de uitkomsten van de items die een competentie meten met elkaar correleren. Aan de hand daarvan is bijgesteld en opnieuw getoetst. Voorts is er gekeken of de verschillende onderdelen uiteenvallen in de te verwachten constructen (competenties). De overgebleven observatiepunten zijn dus heel bewust opgenomen.

Het is echter mogelijk om in de conceptrapportage aanpassingen te maken in de gegenereerde teksten en scores. Die is namelijk geheel vrij te bewerken. Daarnaast zijn er ontwikkeltips toe te voegen waarin je eigen observaties kwijt kunt. Op ons supportcentrum is meer informatie te vinden over de totstandkoming van ons observatie-instrument (alleen voor assessoren).

Wat is het nut van de capaciteitentest?

Daarover krijgen we duidelijkheid door de bevindingen van de Amerikaanse onderzoekers Schmidt en Hunter samen te vatten (gepubliceerd in 1998, Psychological Bulletin). De resultaten van de meta-analyse van Schmidt en Hunter bevat validiteitcoëfficiënten van verschillende onderzoeksmethoden. De voorspellende validiteit drukt uit of de betreffende methode toekomstig functiegedrag goed voorspelt. Wil dat zeggen dat een capaciteitentest alleen relevant is in een selectie-assessment? Nee, zeker niet. In een ontwikkelassessment of beoordelend assessment wordt sterk gekeken naar het huidige functioneren, bijvoorbeeld op basis van de arbeidsproef (observatie / klassenbezoek) en het gestructureerde interview (STAR-methode). Ook in dit type assessments staat echter de vraag centraal in hoeverre en op welke manier het huidige functioneren over een bepaalde periode nog verder kan verbeteren. De capaciteitentest geeft een goede voorspelling van deze haalbaarheid (voorspelling toekomstig functioneren).

Op ons supportcentrum is meer inhoudelijke onderbouwing beschikbaar over de toegevoegde waarde van de capaciteitentest (alleen voor assessoren).

Kan ik beter iemand inhuren of moet ik zelf assessor worden?

Het antwoord daarop is afhankelijk van de frequentie en de manier waarop je de methode wilt inzetten. Kort door de bocht is het voor het afnemen van één of slechts enkele assessments voor de hand liggend dat je een assessor inhuurt. Indien je dat vaker van plan bent, is het logischer en voordeliger om zelf assessor te worden.

Waar vindt de training plaats en hoe lang duurt deze?

We bieden een klassikale training en een variant per e-learning aan.

 1. De klassikale training duurt anderhalve dag, maar voor assessoren met commerciële uitbreiding twee dagen. Onze trainingslocatie in Zaandam biedt ruimte aan ongeveer 16 deelnemers. We hebben altijd een aantal trainingsdata beschikbaar die we online communiceren. Bij voldoende deelnemers kunnen we een afspraak maken om de training op je eigen school (in-company) te laten plaatsvinden.
 2. De training is ook via e-learning te volgen. Je kunt op ieder moment starten en de training thuis of op je werk afleggen. Je kunt deze bovendien onderbreken en op een later moment verder gaan. Het volgen van de variant per e-learning duurt 24-30 uur. Een door ons na te kijken beheersingsproef maakt onderdeel uit van de training. Na het afleggen hiervan, beoordelen wij binnen 3 werkdagen of je geslaagd bent.

Download een voorbeeldrapportage

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen