Functieprofielen
Aan ieder (deel)assessment dat afgenomen wordt, ligt een functieprofiel ten grondslag. Als assessor bepaal je aan de hand van de branche waarin je werkt, welke functieprofielen voor jou relevant zijn.

Als assessor beschik je over minimaal één functieprofiel. Stel dat je als directeur van een basisschool alleen kijkwijzers of (deel)assessments wilt kunnen afnemen bij je eigen leerkrachten, dan is het functieprofiel Leerkracht PO wellicht voldoende voor je. Hieronder leggen we uit wanneer en voor wie het is interessant is om over meerdere functieprofielen te beschikken.

Wanneer en voor wie?

  • Je bent eigenaar of werkt voor een adviesbureau en neemt voor één of meerdere besturen assessment af bij medewerkers van die besturen.
  • Je levert diensten aan één of meerdere besturen waarbij je zelf niet in dienst bent en je wilt bij die besturen assessments kunnen afnemen.
  • Je bent in dienst van een bestuur, maar vindt het prettig om daarnaast ook bij andere besturen assessments te kunnen afnemen in het kader van uitruil, ontwikkeling of een ander doel.

Beschikbare functieprofielen

We hebben functieprofielen opgenomen van veelvoorkomende beroepen uit het Nederlandse onderwijs. De competenties waaruit die functieprofielen zijn opgebouwd, zijn vastgesteld door de Onderwijscoöperatie (het oude Stichting Beroepskwaliteit Leraren).

Laat je opleiden tot assessor
Ben je werkzaam in het onderwijs en beschik je over de juiste achtergrond? Schrijf je dan in voor onze assessortraining. Na het behalen van je examen kun je direct starten met het afnemen van je eerste assessment! Heb je nog iets meer overtuigingskracht nodig? Dan geven we online of op locatie graag een vrijblijvende presentatie.

Word assessor Plan een presentatie