Assessments afnemen in het onderwijs

Dit onderdeel bevat inhoudelijke informatie over het afnemen van assessments bij leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Alle inhoud staat in het teken van het vaststellen van de kwaliteit van een leraar en het ontwikkelen daarvan. Waar mogelijk hebben we de informatie gecategoriseerd weergegeven.

Sectoren in het onderwijs

Primair onderwijs

Lees meer over het afnemen van assessments bij leerkrachten in het primair onderwijs. Bepaal en ontwikkel de prestaties van leerkrachten op de basisschool.

Meer informatie

Voortgezet onderwijs

Informatie over het afnemen van assessments bij docenten in het voortgezet onderwijs. Bepaal en ontwikkel de kwaliteiten van docenten voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Middelbaar beroepsonderwijs

Dit gedeelte gaat over het afnemen van assessments bij leraren in het middelbaar beroepsonderwijs. Bepaal en ontwikkel de kwaliteit van leraren op het MBO.

Meer informatie

Wet- en regelgeving in het onderwijs

Herijkte bekwaamheidseisen

Vanaf 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten de vakinhoudelijke bekwaamheid, de vakdidactische bekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid. Lees hier alles over herijkte bekwaamheidseisen.

Meer informatie

Wet BIO

Op 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht geworden. Sindsdien wordt er van scholen geëist dat er een bekwaamheidsdossier wordt bijgehouden van iedere leraar, intern begeleider of onderwijs professional die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Assessments voor het onderwijs
De Competentie Thermometer is dé methode voor het afnemen van onderwijsassessments. Inzetbaar bij leraren en docenten, beschikbaar als iPad-app, af te nemen in één werkdag en ongekend voordelig geprijsd.

Download de rapportage Plan een presentatie