Assessments in het onderwijs

Dit onderdeel bevat inhoudelijke informatie over het afnemen van assessments bij leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Alle inhoud staat in het teken van het vaststellen van de kwaliteit van een leraar en het ontwikkelen daarvan. Waar mogelijk hebben we de informatie gecategoriseerd weergegeven.

Competenties van leraren

Je kunt de methode op veel manieren gebruiken. Zo kun je volledige assessments afnemen, maar ook losse onderzoeksmethoden inzetten of een deel van de competenties meten.

Competenties

Een assessment van de Competentie Thermometer geeft inzicht in de competenties en bekwaamheidseisen, zoals opgenomen in de onderwijs cao.

Assessment laten afnemen

Wil je de prestaties van een leraar in kaart te brengen? Laat in één dag een objectief assessment afnemen bij een leraar in het Primair Onderwijs, Voorgezet Onderwijs of het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Wet- en regelgeving in het onderwijs

Wet BIO

Op 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht geworden. Sindsdien wordt er van scholen geëist dat er een bekwaamheidsdossier wordt bijgehouden van iedere leraar, intern begeleider of onderwijs professional die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Toetsingskader observatie-instrumenten

Een beschrijving van De Competentie Thermometer in relatie tot het Toetsingskader observatie-instrumenten Primair Onderwijs ten behoeve van potentiële gebruikers.

Meer informatie

Herijkte bekwaamheidseisen

Vanaf 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten de vakinhoudelijke bekwaamheid, de vakdidactische bekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid. Lees hier alles over herijkte bekwaamheidseisen.

Meer informatie

Sectoren in het onderwijs

Primair onderwijs

Lees meer over het afnemen van assessments bij leerkrachten in het primair onderwijs. Bepaal en ontwikkel de prestaties van leerkrachten op de basisschool.

Meer informatie

Voortgezet onderwijs

Informatie over het afnemen van assessments bij docenten in het voortgezet onderwijs. Bepaal en ontwikkel de kwaliteiten van docenten voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Middelbaar beroepsonderwijs

Dit gedeelte gaat over het afnemen van assessments bij leraren in het middelbaar beroepsonderwijs. Bepaal en ontwikkel de kwaliteit van leraren op het MBO.

Meer informatie

Assessments voor het onderwijs
De Competentie Thermometer is dé methode voor het afnemen van onderwijsassessments. Inzetbaar bij leraren en docenten, beschikbaar als iPad-app, af te nemen in één werkdag en ongekend voordelig geprijsd.

Download de rapportage Assessment laten afnemen