Assessments in het onderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leraren in het primair onderwijs. Met behulp van deze assessments kunnen de prestaties van leraren in deze sector objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Bekwaamheden van leraren

Je kunt de methode op veel manieren gebruiken. Zo kun je volledige assessments afnemen, maar ook losse onderzoeksmethoden inzetten of een deel van de bekwaamheden meten.

Bekwaamheden

Een assessment van de Competentie Thermometer geeft inzicht in de bekwaamheden, zoals opgenomen in de onderwijs cao.

Assessment laten afnemen

Zoek je een goede manier om de prestaties van een leraar, leidinggevende of intern begeleider in kaart te brengen? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina tref je een formulier aan voor een vrijblijvende offerte.

Wet- en regelgeving in het onderwijs

Toetsingskader observatie-instrumenten

Een beschrijving van De Competentie Thermometer in relatie tot het Toetsingskader observatie-instrumenten Primair Onderwijs ten behoeve van potentiële gebruikers.

Meer informatie

Herijkte bekwaamheidseisen

Vanaf 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten de vakinhoudelijke bekwaamheid, de vakdidactische bekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid. Lees hier alles over herijkte bekwaamheidseisen.

Meer informatie

Sectoren in het onderwijs

Primair onderwijs

Lees meer over het afnemen van assessments bij leerkrachten in het primair onderwijs. Bepaal en ontwikkel de prestaties van leerkrachten op de basisschool.

Meer informatie

Voortgezet onderwijs

Informatie over het afnemen van assessments bij docenten in het voortgezet onderwijs. Bepaal en ontwikkel de kwaliteiten van docenten voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Middelbaar beroepsonderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leraren in het middelbaar beroepsonderwijs (BVE). Met behulp van deze assessments kunnen de prestaties van leraren in deze sector objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Meer informatie

Assessments voor het onderwijs
De Competentie Thermometer is dé methode voor het afnemen van onderwijsassessments in het po, vo en mbo.

Download de rapportage Volg de training