Middelbaar beroepsonderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leraren in het middelbaar beroepsonderwijs (BVE). Met behulp van deze assessments kunnen de prestaties van leraren in deze sector objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Competenties van een leraar MBO

Er zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) landelijk zeven competenties vastgesteld die de bekwaamheid van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs in kaart brengen. Wij hebben de competenties vertaald naar concreet te observeren gedrag of deskundigheid.

1. Interpersoonlijk competent

Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen.

Bekijk deze competentie

2. Pedagogisch competent

Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van de leerling.

Bekijk deze competentie

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Zorgen voor een interessante leeromgeving en bevorderen van het leren.

Bekijk deze competentie

4. Organisatorisch competent

Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.

Bekijk deze competentie

5. Competent in het samenwerken met collega's

Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega’s; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.

Bekijk deze competentie

6. Competent in samenwerking met de omgeving

In het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen.

Bekijk deze competentie

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Bekijk deze competentie

Benieuwd naar een voorbeeld?

Download een rapportage van een voorbeeld assessment leraar middelbaar beroepsonderwijs om een indruk te krijgen van de resultaten.

Download een voorbeeldrapportage