Er zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (nu Onderwijscoöperatie) en ander onderwijspersoneel landelijk zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van de bekwaamheid van een leraar in het middelbaar beroepsonderwijs goed in kaart brengen.

Op de volgende pagina's worden de zeven competenties voor een leraar MBO verder uitgewerkt, met indicatoren op drie niveau's.