Assessments in het primair onderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leerkrachten in het primair onderwijs. Met behulp van deze onderwijs-assessments kunnen de prestaties van leraren in het basisonderwijs objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Competenties van een leraar basisonderwijs

Er zijn door de Onderwijscoöperatie (voorheen de Stichting Beroepskwaliteit Leraren of het SBL) landelijk zeven competenties vastgesteld die de bekwaamheid van leraren in het primair onderwijs in kaart brengen. Wij hebben de competenties vertaald naar concreet te observeren gedrag of deskundigheid.

1. Interpersoonlijk competent

Een leraar moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn.

Bekijk deze competentie

2. Pedagogisch competent

Een leraar moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Daarvoor moet de leraar pedagogisch competent zijn.

Bekijk deze competentie

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Een leraar moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die is samengevat in de kerndoelen voor het onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Daarvoor moet de leraar vakinhoudelijk en didactisch competent zijn.

Bekijk deze competentie

4. Organisatorisch competent

Een leraar draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van zijn groep. Om die verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn.

Bekijk deze competentie

5. Competent in het samenwerken met collega's

Een leraar moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega’s op school goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Daarvoor moet de leraar competent zijn in het samenwerken in een team.

Bekijk deze competentie

6. Competent in samenwerken met de omgeving

Een leraar moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de kinderen. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor moet de leraar competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de school.

Bekijk deze competentie

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

De leraar moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in reflectie en ontwikkeling.

Bekijk deze competentie

Benieuwd naar een voorbeeld?

Download een rapportage met deze competenties voor een assessment bij leraar primair onderwijs om een indruk te krijgen van de resultaten.

Download een voorbeeldrapportage

Assessment bij leerkracht

Zoek je een goede manier om de prestaties van een leerkracht in het primair onderwijs in kaart te brengen? De Competentie Thermometer is dé toonaangevende assessmentmethode om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van leerkrachten in het basisonderwijs. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden (zoals observaties, persoonlijkheidsvragen, 360°-feedback en een capaciteitentest) gericht op het functieprofiel leerkracht PO, stel je met behulp van een iPad objectief en binnen één werkdag zelfstandig een volwaardige assessmentrapportage op, met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeltips.