Assessments in het voortgezet onderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij docenten in het voortgezet onderwijs. Met behulp van deze onderwijs-assessments kunnen de prestaties van leraren in het voortgezet onderwijs objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Competenties van een docent voortgezet onderwijs

Er zijn door de Onderwijscoöperatie (voorheen de Stichting Beroepskwaliteit Leraren of het SBL) landelijk zeven competenties vastgesteld die de bekwaamheid van docenten in het voortgezet onderwijs in kaart brengen. Wij hebben de competenties vertaald naar concreet te observeren gedrag of deskundigheid.

1. Interpersoonlijk competent

Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen.

Bekijk deze competentie

2. Pedagogisch competent

Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling of: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.

Bekijk deze competentie

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren.

Bekijk deze competentie

4. Organisatorisch competent

Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.

Bekijk deze competentie

5. Competent in het samenwerken met collega's

Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega’s; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.

Bekijk deze competentie

6. Competent in samenwerking met de omgeving

In het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen.

Bekijk deze competentie

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Bekijk deze competentie

Benieuwd naar een voorbeeld?

Download een rapportage met deze competenties voor een assessment bij leraar primair onderwijs om een indruk te krijgen van de resultaten.

Download een voorbeeldrapportage