Assessments in het voortgezet onderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leraren in het voortgezet onderwijs. Met behulp van deze assessments kunnen de prestaties van leraren in deze sector objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Competenties Voortgezet Onderwijs

Er zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) landelijk zeven competenties vastgesteld die de bekwaamheid van leraren in het voortgezet onderwijs in kaart brengen. Wij hebben de competenties vertaald naar concreet te observeren gedrag of deskundigheid.

1. Interpersoonlijk competent

Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen.

Bekijk competentie

2. Pedagogisch competent

Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van de leerling.

Bekijk competentie

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Zorgen voor een interessante leeromgeving en bevorderen van het leren.

Bekijk competentie

4. Organisatorisch competent

Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.

Bekijk competentie

5. Competent in het samenwerken met collega's

Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega’s; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.

Bekijk competentie

6. Competent in samenwerking met de omgeving

In het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen.

Bekijk competentie

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Bekijk competentie

Zelf aan de slag?

Volg de training via e-learning en wordt assessor!

Volg de training
Training
Individuele deelname

De training bestaat uit een software-instructie en theorie gedeelte via e-learning. Je kunt de training overal volgen waar je toegang hebt tot een computer en tot het internet.

Inschrijven