Er zijn door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel landelijk zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van de bekwaamheid van een leraar in het voortgezet onderwijs goed in kaart brengen.

Op de volgende pagina's worden de zeven competenties voor een leraar VO verder uitgewerkt, met indicatoren op drie niveau's.