Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Geen assessment zonder intake gesprek

Daniel Hoopman 17 juni 2021 12006

De intake is een zeer belangrijk onderdeel van een assessment. De intake zorgt ervoor dat de verdere procesgang naar behoren loopt en dat de -mogelijk uiteenlopende- verwachtingen van alle belanghebbenden vooraf duidelijk zijn en op elkaar afgestemd raken. Maar welke vragen stel je dan tijdens een intake? Welke onderwerpen komen zeker aan de orde? In dit artikel wordt een aantal suggesties gedaan vanuit onze eigen beroepspraktijk over de manier waarop een intakegesprek vormgegeven zou kunnen worden. Uit de bovenstaande tekst kun je in ieder geval opmaken dat wij zeer aanraden om een intakegesprek te voeren voorafgaande aan het assessment.

Lees het artikel

The proof of the pudding is in the eating

Roland Philippo 10 juni 2021 7138

De Competentie Thermometer is al 10 jaar voor het onderwijs beschikbaar en was dus in 2011 in aanleg ‘af’. Na een zorgvuldige pilot, een nieuwe toetsing en bepaalde aanpassingen constateerden we dat het invullen en het rekenwerk op de achtergrond ook ‘gevoelsmatig’ bij alle experts die het instrument inzetten, leidt tot herkenning én erkenning van de uitslag in relatie tot wat zij waargenomen hebben.

Lees het artikel

De hond van Pavlov leeft nog steeds

Roland Philippo 12 april 2021 7357

Op jonge leeftijd liet mijn dochter zich in de weekends en in de vakanties ’s morgens graag goed verzorgen. Het ultieme ochtendgenot voor haar was om lekker lui op de bank te hangen, televisie te kijken en verwend te worden met een ontbijtje.

Lees het artikel

Leeractiviteiten

Roland Philippo 29 maart 2021 8940

Een leeractiviteit is een bezigheid die een leerproces in gang zet. Dit wijst erop dat het primair het gedrag van de leerling betreft. Anders gezegd: een leeractiviteit is het gedrag van de lerende (de leerling) om een bepaald leerdoel te bereiken. Een didactische werkvorm daarentegen is gedrag van de leraar dat hij inzet om het leerdoel te bereiken. Hierbij is het belangrijk dat de leraar weloverwogen kiest voor bepaalde didactische werkvormen, rekening houdend met de leeromgeving, de leerstof en de leerling.

Lees het artikel

Klassenobservaties

Roland Philippo 12 maart 2021 7460

Dat de leraar ertoe doet is inmiddels algemeen bekend. Zo werd bijvoorbeeld in het Actieplan Leraar 2020 (2011) al aangegeven dat de leraar cruciaal is voor de kwaliteit van het onderwijs en onmisbaar voor de verbetering ervan. Maar hoe zorg je er nu voor dat je jouw spilfunctie nog meer tot zijn recht laat komen? Op welke wijze ontwikkel je jezelf met de overtuiging dat je met nuttige dingen bezig bent? Hoe ga je om met feedback?

Lees het artikel

Feedback vragen aan leerlingen

Roland Philippo 7 januari 2021 3001

In de geldende bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel wordt een aantal interessante aspecten van kunde genoemd dat een nadere verkenning waard is. Ik doel hierbij specifiek om de aspecten die gerelateerd zijn aan het evalueren en ontwikkelen van onderwijs. Interessant én relatief nieuw omdat in het oude SBL-model minder aandacht werd besteed aan bepaalde aspecten die te maken hebben met het geven en ontvangen van feedback.

Lees het artikel

Zelfreflectie en ontwikkeling

Roland Philippo 4 december 2020 2306

In het inmiddels klassieke competentiemodel van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) was de competentie zelfreflectie en ontwikkeling (nummer 7 in de rij) letterlijk en figuurlijk de hekkensluiter. In dit artikel leg ik uit waarom aan deze competentie geheel ten onrechte een ondergeschikte positie werd toegekend en doe ik een pleidooi om aan zelfreflectie maximaal belang toe te kennen.

Lees het artikel

Interviewen volgens STAR

Roland Philippo 4 juni 2020 1947

In een eerder artikel schreven we over het gestructureerde interview. Omdat het in onze praktijk opvalt dat veel mensen het lastig vinden om de STAR-methode adequaat toe te passen, gaan we hier nogmaals op in, nu aan de hand van een concreet voorbeeld. Aandacht voor deze populaire en efficiënte methode is op zijn plaats, want gedrag uit het recente verleden blijft de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Ook leggen we een relatie met de andere meetmethoden waar je bij het werken met De Competentie Thermometer gebruik van maakt.

Lees het artikel