Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Feedback vragen aan leerlingen

Roland Philippo 7 januari 2021 84

In de geldende bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel wordt een aantal interessante aspecten van kunde genoemd dat een nadere verkenning waard is. Ik doel hierbij specifiek om de aspecten die gerelateerd zijn aan het evalueren en ontwikkelen van onderwijs. Interessant én relatief nieuw omdat in het oude SBL-model minder aandacht werd besteed aan bepaalde aspecten die te maken hebben met het geven en ontvangen van feedback.

Lees het artikel

Zelfreflectie en ontwikkeling

Roland Philippo 4 december 2020 229

In het inmiddels klassieke competentiemodel van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) was de competentie zelfreflectie en ontwikkeling (nummer 7 in de rij) letterlijk en figuurlijk de hekkensluiter. In dit artikel leg ik uit waarom aan deze competentie geheel ten onrechte een ondergeschikte positie werd toegekend en doe ik een pleidooi om aan zelfreflectie maximaal belang toe te kennen.

Lees het artikel

Interviewen volgens STAR

Roland Philippo 4 juni 2020 701

In een eerder artikel schreven we over het gestructureerde interview. Omdat het in onze praktijk opvalt dat veel mensen het lastig vinden om de STAR-methode adequaat toe te passen, gaan we hier nogmaals op in, nu aan de hand van een concreet voorbeeld. Aandacht voor deze populaire en efficiënte methode is op zijn plaats, want gedrag uit het recente verleden blijft de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Ook leggen we een relatie met de andere meetmethoden waar je bij het werken met De Competentie Thermometer gebruik van maakt.

Lees het artikel

Webapplicatie Competentie Thermometer

Roland Philippo 14 april 2020 728

Officieel en met zekerheid werkt De Competentie Thermometer inderdaad alleen in een Safari browser op één van de meer recente modellen Apple iPad. We lichten graag het één en ander toe.

Lees het artikel

Klassenmanagement, al bijna 45 jaar actueel

Roland Philippo 14 april 2020 840

Googelen op 'klassenmanagement' levert heel wat resultaten op. Klassenmanagement is een concept dat inmiddels al bijna een halve eeuw oud is en nog steeds zeer actueel. Maar wie was nu eigenlijk de grondlegger?

Lees het artikel

Tijdelijke aanpassing van ons opleidingsaanbod

Roland Philippo 18 maart 2020 1054

We willen je graag informeren over een tijdelijke aanpassing in de opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer als gevolg van de coronacrisis. De opleiding bestaat uit drie delen, namelijk een software-instructie, een theoriecomponent en een praktijkcomponent.

Lees het artikel

De startende leraar in het VO

Roland Philippo 16 september 2019 1014

In het onderwijs is er momenteel veel aandacht voor de introductie en de begeleiding van startende leraren. Een goede zaak uiteraard, zolang basisbekwame en vakbekwame leraren maar niet vergeten worden. De oorzaak van deze aandacht heeft te maken met het feit dat veel starters na korte tijd het onderwijs verlaten. Starters lopen bijvoorbeeld aan tegen het voorbereiden, plannen en organiseren van de leerstof, het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het houden van orde, het voeren van gesprekken met ouders en het uitvoeren van extra taken naast de lesgebonden taken. Ook missen zij een goede begeleiding.

Lees het artikel