Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Het eindexamen zit erop

Roland Philippo 21 mei 2019 33

Al vanaf de vierde klas pleegt mijn zoon zich bescheiden in te spannen voor alles wat met school te maken heeft en voor alles wat riekt naar leren. Hij nam zich vanaf dat moment ook in toenemende mate voor hier vooral niet te veel over te communiceren. Daar kunnen verschillende verklaringen voor bestaan, heb ik begrepen.

Lees het artikel

Het klassengesprek

Roland Philippo 23 april 2019 90

Onze organisatie heeft in de loop der jaren 1000+ afgenomen bij medewerkers in het onderwijs. Zowel in het po, in het vo als in het mbo. Wij nemen assessments af bij leidinggevenden en bij leraren. Wat opvalt is de enorme diversiteit die deze mensen ten toon spreiden. Dan bedoel ik niet de diversiteit die de functie met zich meebrengt, maar diversiteit in de wijze waarop leraren hun lessen vormgeven. Mijn ervaring met de wijze waarop leraren in het po een klassengesprek leiden, wil ik graag met jullie delen.

Lees het artikel

AVS-congres en VO-congres

Roland Philippo 29 januari 2019 290

De Competentie Thermometer is op vrijdag 15 maart a.s. aanwezig is op het AVS-congres en op donderdag 28 maart op het VO-congres. Beide congressen vinden in Nieuwegein plaats.

Lees het artikel

Het observeren van een leraar

Roland Philippo 4 oktober 2018 445

Observeren is een bijzondere vorm van waarnemen. Waarnemen overkomt ons, observeren is altijd gepland en altijd doelgericht. U observeert omdat u iets te weten wilt komen. Observeren onderscheidt zich nog op een andere manier van gewoon waarnemen. Bij observeren stel je namelijk de interpretatie uit. Dat blijkt de voornaamste oorzaak van het mislukken van veel observaties.

Lees het artikel

Nieuwe cao onderwijs 2018-2019

Roland Philippo 25 september 2018 742

In deze blog tref je enkele karakteristieken aan van de geldende cao’s voor het primair, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Op de website van ambtenarensalaris tref je de volledige informatie aan over de voornoemde cao’s, tevens voor het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Omdat De Competentie Thermometer op dit moment beschikbaar is voor het PO, het VO en het MBO worden de andere twee sectoren in deze blog niet beschreven.

Lees het artikel

De herijkte bekwaamheidseisen

Roland Philippo 5 januari 2018 3374

Vanaf 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten de vakinhoudelijke bekwaamheid, de vakdidactische bekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid. Lees hier alles over herijkte bekwaamheidseisen.

Lees het artikel

Methode Onderbuik

Roland Philippo 12 december 2017 1028

Bij het vaststellen van de kwaliteit van medewerkers in het onderwijs (voor het grootste deel leraren) in het algemeen en bij doen van klassenobservaties in het bijzonder kiezen sommige schoolleiders voor de Methode Onderbuik.

Lees het artikel
Ervaringen van Mark van der Veen

Ervaringen van Mark van der Veen

Roland Philippo 14 december 2016 2281

BasisschoolLeerkrachtPrimair Onderwijs

"Niemand kan ontkennen dat de Competentie Thermometer een zeer nuttig en krachtig middel is dat leerkrachten aan kan zetten tot nadenken over het eigen gedrag en structuur biedt voor verdere ontwikkeling. Niet alleen is observeren m.b.v. deze methode objectiever dan een gebruikelijk klassenbezoek, ook de concrete tips die geautomatiseerd uit het rapport voortkomen, geven veel houvast." - Mark van der Veen.

Lees het artikel