Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Het klassengesprek

Roland Philippo 23 april 2019 1397

Onze organisatie heeft in de loop der jaren 1000+ afgenomen bij medewerkers in het onderwijs. Zowel in het po, in het vo als in het mbo. Wij nemen assessments af bij leidinggevenden en bij leraren. Wat opvalt is de enorme diversiteit die deze mensen ten toon spreiden. Dan bedoel ik niet de diversiteit die de functie met zich meebrengt, maar diversiteit in de wijze waarop leraren hun lessen vormgeven. Mijn ervaring met de wijze waarop leraren in het po een klassengesprek leiden, wil ik graag met jullie delen.

Lees het artikel

AVS-congres en VO-congres

Roland Philippo 29 januari 2019 959

De Competentie Thermometer is op vrijdag 15 maart a.s. aanwezig is op het AVS-congres en op donderdag 28 maart op het VO-congres. Beide congressen vinden in Nieuwegein plaats.

Lees het artikel

Het observeren van een leraar

Roland Philippo 4 oktober 2018 1143

Observeren is een bijzondere vorm van waarnemen. Waarnemen overkomt ons, observeren is altijd gepland en altijd doelgericht. U observeert omdat u iets te weten wilt komen. Observeren onderscheidt zich nog op een andere manier van gewoon waarnemen. Bij observeren stel je namelijk de interpretatie uit. Dat blijkt de voornaamste oorzaak van het mislukken van veel observaties.

Lees het artikel

Nieuwe cao onderwijs 2018-2019

Roland Philippo 25 september 2018 1255

In deze blog tref je enkele karakteristieken aan van de geldende cao’s voor het primair, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Op de website van ambtenarensalaris tref je de volledige informatie aan over de voornoemde cao’s, tevens voor het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Omdat De Competentie Thermometer op dit moment beschikbaar is voor het PO, het VO en het MBO worden de andere twee sectoren in deze blog niet beschreven.

Lees het artikel

De herijkte bekwaamheidseisen

Roland Philippo 5 januari 2018 1019

Vanaf 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten de vakinhoudelijke bekwaamheid, de vakdidactische bekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid (Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten).

Lees het artikel

Methode Onderbuik

Roland Philippo 12 december 2017 1441

Bij het vaststellen van de kwaliteit van medewerkers in het onderwijs (voor het grootste deel leraren) in het algemeen en bij doen van klassenobservaties in het bijzonder kiezen sommige schoolleiders voor de Methode Onderbuik.

Lees het artikel
Ervaringen van Mark van der Veen

Ervaringen van Mark van der Veen

Roland Philippo 14 december 2016 2939

BasisschoolLeerkrachtPrimair Onderwijs

"Niemand kan ontkennen dat de Competentie Thermometer een zeer nuttig en krachtig middel is dat leerkrachten aan kan zetten tot nadenken over het eigen gedrag en structuur biedt voor verdere ontwikkeling. Niet alleen is observeren m.b.v. deze methode objectiever dan een gebruikelijk klassenbezoek, ook de concrete tips die geautomatiseerd uit het rapport voortkomen, geven veel houvast." - Mark van der Veen.

Lees het artikel
Ervaringen van Renée van Eijk

De ervaringen van Renée van Eijk

Roland Philippo 14 november 2016 2726

BasisschoolLeerkrachtPrimair Onderwijs

"Ik was kleuter toen ik wist dat ik juf wilde worden. Natuurlijk veranderde dat nog. Fotomodel, journalist en stewardess passeerden de revue als droombaan. Om terug te komen bij de ambitie van juf. En daar sta je dan, voor een klas kinderen, elke dag." - aldus Renée van Eijk over haar carrière. Ik benaderde haar om in gesprek te gaan over goed onderwijs en effectief leerkrachtgedrag.

Lees het artikel