Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Webapplicatie Competentie Thermometer

Roland Philippo 14 april 2020 1428

Officieel en met zekerheid werkt De Competentie Thermometer inderdaad alleen in een Safari browser op één van de meer recente modellen Apple iPad. We lichten graag het één en ander toe.

Lees het artikel

Klassenmanagement, al bijna 45 jaar actueel

Roland Philippo 14 april 2020 3122

Googelen op 'klassenmanagement' levert heel wat resultaten op. Klassenmanagement is een concept dat inmiddels al bijna een halve eeuw oud is en nog steeds zeer actueel. Maar wie was nu eigenlijk de grondlegger?

Lees het artikel

Tijdelijke aanpassing van ons opleidingsaanbod

Roland Philippo 18 maart 2020 1762

We willen je graag informeren over een tijdelijke aanpassing in de opleiding tot gecertificeerd assessor Competentie Thermometer als gevolg van de coronacrisis. De opleiding bestaat uit drie delen, namelijk een software-instructie, een theoriecomponent en een praktijkcomponent.

Lees het artikel

De startende leraar in het VO

Roland Philippo 16 september 2019 1868

In het onderwijs is er momenteel veel aandacht voor de introductie en de begeleiding van startende leraren. Een goede zaak uiteraard, zolang basisbekwame en vakbekwame leraren maar niet vergeten worden. De oorzaak van deze aandacht heeft te maken met het feit dat veel starters na korte tijd het onderwijs verlaten. Starters lopen bijvoorbeeld aan tegen het voorbereiden, plannen en organiseren van de leerstof, het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het houden van orde, het voeren van gesprekken met ouders en het uitvoeren van extra taken naast de lesgebonden taken. Ook missen zij een goede begeleiding.

Lees het artikel

Het gestructureerde interview: interviewen volgens STAR

Roland Philippo 12 juni 2019 3579

De Competentie Thermometer bestaat uit acht verschillende onderzoeksmethoden. Eén ervan is het gestructureerde interview. Bij een gestructureerd interview, ook wel een criterium gericht interview of gestandaardiseerd interview genoemd, houdt de interviewer zich aan een vastgesteld interviewschema.

Lees het artikel

Het eindexamen zit erop

Roland Philippo 21 mei 2019 1278

Al vanaf de vierde klas pleegt mijn zoon zich bescheiden in te spannen voor alles wat met school te maken heeft en voor alles wat riekt naar leren. Hij nam zich vanaf dat moment ook in toenemende mate voor hier vooral niet te veel over te communiceren. Daar kunnen verschillende verklaringen voor bestaan, heb ik begrepen.

Lees het artikel

Het klassengesprek

Roland Philippo 23 april 2019 2685

Onze organisatie heeft in de loop der jaren 1000+ afgenomen bij medewerkers in het onderwijs. Zowel in het po, in het vo als in het mbo. Wij nemen assessments af bij leidinggevenden en bij leraren. Wat opvalt is de enorme diversiteit die deze mensen ten toon spreiden. Dan bedoel ik niet de diversiteit die de functie met zich meebrengt, maar diversiteit in de wijze waarop leraren hun lessen vormgeven. Mijn ervaring met de wijze waarop leraren in het po een klassengesprek leiden, wil ik graag met jullie delen.

Lees het artikel