Lees de publicaties uit ons blog
In ons blog schrijven we op onregelmatige basis over zaken die ons bezig houden. Soms gaan ze over ons bedrijf, maar vaker nog over ontwikkelingen die spelen binnen de vakgebieden onderwijs en human resources. Heel af en toe maken we een exotisch uitstapje. Hieronder vind je de publicaties van de afgelopen jaren.

Toetsingskader observatie-instrumenten onderwijs

Toetsingskader lesobservaties

Roland Philippo 19 oktober 2016 2081

CAOLesobservatieOnderwijsPrimair Onderwijs

De PO-Raad heeft met de vakbonden in de CAO-PO 2014-2015 afgesproken om in te zetten op de professionalisering en begeleiding van (startende) leraren middels een beproefd lesobservatie-instrument. Om te controleren welke ontwikkelaars daadwerkelijk een gevalideerd instrument aanbieden, heeft het Kohnstamm Instituut nu een toetsingskader ontwikkeld. Wij verwachten ruimschoots aan de gestelde criteria te voldoen.

Lees het artikel

Raad van State kraakt register

Roland Philippo 2 mei 2016 1810

LerarenregisterRaad van State

Het ministerie van Onderwijs heeft het advies van de Raad van State om een verplicht lerarenregister te lanceren naast zich neergelegd. De Raad is van mening dat de invoering onder de huidige omstandigheden prematuur is en adviseert daarom om het wetsvoorstel te heroverwegen. Als belangrijkste adviseur van de overheid is het vreemd dat het ministerie van OCW het advies van de Raad negeert. Op maandag 25 april ging het wetsvoorstel over het lerarenregister toch naar de Kamer.

Lees het artikel

Actuele lesobservatie-instrumenten

Roland Philippo 20 april 2016 3266

LesobservatiePO-RaadPrimair Onderwijs

De PO-Raad heeft in 2014 een inventarisatie gemaakt van lesobservatie-instrumenten in het primair onderwijs. Deze 'Wijzer over zien en kijken' bood een overzicht van beproefde observatie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij de professionalisering van leraren. In 2016 is dit overzicht geactualiseerd en zullen er geen instrumenten meer aan worden toegevoegd. De Competentie Thermometer staat er op.

Lees het artikel

Schoolleidersregister PO erkent CT

Roland Philippo 15 april 2016 4070

HerregistratiePOPrimair OnderwijsSchoolleiderSchoolleidersregister

De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft de klassikale basistraining van de Competentie Thermometer opgenomen in haar formele aanbod bij het deelthema 'HR-beleid' uit het professionaliseringsthema 'Regie en Strategie'. Schoolleiders die de opleiding volgen, kunnen na ontvangst van het uitgereikte certificaat het genoemde deelthema afronden voor hun herregistratie.

Lees het artikel

Meer roostervrije uren docenten

Roland Philippo 6 april 2016 1772

OntwikkelingVO-raadVoortgezet Onderwijs

Docenten op middelbare scholen moeten honderd uur per jaar worden vrijgeroosterd om betere lessen te ontwikkelen. Zo vermindert de werkdruk in het onderwijs en wordt het vak van leraar interessanter. Dit stelt de VO-raad in een actieplan voor het voortgezet onderwijs, dat vandaag wordt gepresenteerd.

Lees het artikel

Subsidie Amsterdamse Lerarenbeurs

Roland Philippo 30 maart 2016 2728

AmsterdamPrimair OnderwijsSubsidieVoortgezet Onderwijs

De gemeente Amsterdam geeft tot 22 april 2016 subsidie voor de Amsterdamse Lerarenbeurs in het kader van het lokale onderwijsbeleid. De Amsterdamse Lerarenbeurs kan gebruikt worden als aanvulling op het ontwikkelingsbudget van een leraar of schoolleider. Leraren en schoolleiders kunnen de Amsterdamse Lerarenbeurs via het eigen schoolbestuur aanvragen. De basistraining van de Competentie Thermometer komt in aanmerking voor deze subsidie.

Lees het artikel

Een schooldirecteur is toch geen psycholoog?

Daniel Hoopman 27 maart 2016 1867

HRMPersoonlijkheidPrimair Onderwijs

Vorige week mocht ik weer een basistraining Competentie Thermometer verzorgen aan een groep directeuren en bestuurders uit het primair onderwijs. Bij het behandelen van het onderwerp 'persoonlijkheid' ontstond een discussie die ik al eerder langs heb zien komen. Mag je van een directeur van een basisschool verwachten dat deze iets kan met de uitslag van een ingevulde persoonlijkheidsvragenlijst van een medewerker? Hij stelde hardop: "Ik ben toch geen psycholoog?"

Lees het artikel

Een moeilijk gesprek

Daniel Hoopman 21 februari 2016 2036

GesprekkenHRM

Een assessment begint en eindigt vaak met een goed gesprek. Respectievelijk een intakegesprek en een nabespreking. Dat op zo’n gesprek rondom een assessment enige spanning kan staan, dat hoef ik je denk ik niet uit te leggen. Er kunnen persoonlijke belangen op het spel staan, maar er wordt in ieder geval een oordeel uitgesproken over bepaalde competenties. Over het algemeen ingrediënten die een gesprek niet eenvoudiger maken. Welke gesprekstechnieken vraagt dat van een assessor?

Lees het artikel